Buzgó József blogja

Jelölőbizottság felkérése a Kaszói közgyűlés előkészítésére

Kedves Tagtársak!

Amint az valószínűsíthetóleg minden tagunk előtt ismert,az 2018.02.10.-én Kaszóban megtartandó  közgyűlésen az alapszabályunknk megfelelően tisztújjítást kell tartsunk.

Röviden ismertetném, hogy mely tisztségek vontkozásban kell titkos szavazáson választanunk tagjaink közül:

  1. Elnökséget, amely5 főből áll: elnök, titkár tenyésztésvezető, gazdasági vezető; rendezvény és vizsgafelelős
  2. Ellenőrző bizottságot, amely 4 fős: a közgyűlés által megválsztott elnök, valmint 3 tag

A közgyűlés munkájának egyszerűbbé és gyorsabbá tétele érdekében az elnökség egy 5 fős jelölőbizottságot kért fel arra, hogy a tagok javaslatait összegyüjtsék és ismertessék.:

Jung Jenő /Dél-Dunántúl/ jungjeno@gmail.com

Király Attila /Közép-Dunántúl/ kiralyattila3@vipmail.hu 

Flaisz Szilárd /Duna-Tisza –köze/ szilard.faisz@gmail.com

Burkus István /ÉNy-Dunántúl/ burkus.istvan@freemail.hu

Misó Mihály É/K- Magyarország/ misom@nyirerdo.hu

Kérem a tagtársakat, hogy elképzeléseikkel, javaslataikkal a lakóhelyükhöz legközelebb eső jelölőbizottsági tagot legyenek kedvesek megkeresni.

 

üdvözlettel:

Buzgó József elnök

Az ISHV teljesítménymatrica használatának szabályai 2018. január 1.-től

A Nemzetközi Véreb Szövetség(ISHV) 2017 szeptemberében Svájcban megtartott közgyűlésén elfogadta a teljesítmény matrica( korábban piros pecsét) használatának új szabályait, melyek mnden tagegylet számára kötelező érvényűek 2018.01.01.-től kezdődően.

A német nyelvű szöveg lefordításra került és a Szabályzatok /Dolkumentumok menüpont alatt mindkét nyelvű szöveg megtalálható.

 

a Zelnök

Nándi és Apacs sikeres szereplése Lengyelországban

Az idei Kaszó kupa győztes Klinkó Nándor és vérebe, Ricsika-erdei Apacs kerültek a MVE részéről nevezésre a Lengyelországi Gierszeski emlékversenyre november 3-5. között.

A tapasztalt páros folytatván a szép magyar hagyományolat,  egy 24 órás csapán dolgozva egy mellső láblövött gímtehén megkeresésével a maximális 140 pontot elérve megnyerték a 6 nemzet 8 indulójával rendezett vérebversenyt.

Bíróként ezúttal Szabó Adám képviselt bennünket.

Úgy látszik, ez az év sok öromet tartogatott számunkra, és biztonsággqal támaszkodhatunk a kiválasztási rendszerünkre, és nyugodt szívvel nevezhetjük tagtársaink kutyáit a nemzetközi versenyekre.

Elővizsga és tenyésszemle október 21.-én Vas megyében

Kedves Tagtársak!

 

Az igényekre való tekintettel az MVE még egy elővizsgára és tenyészemlére kért engedélyt a MEOESZ-től, melyet Vas megyében az immár szokásos Káld-Hidegkúti helyszínnel rendezünk meg 2017.10.21.-én szombaton.

Nevezni a szokásos módon lehet Egle Zoltánnál.

A rézletek felől Pukánszki Zoltán körzetfelelősnél lehet érdeklődni.a pukanszkizoltan@gmail.com emailcímen, vagy a 30/2232269 telfonszámon.

 

Buzgó Józef

elnök

 

Sikeres szereplés Svájcban a 35. ISHV SUCHE-n

Szokatlanul korai időpontban szeptember 3-8. között került megrendzsére a Svájci Alpokban fekvő Elmben az ISHV 35. rendezvénye, melynek programjában hagyományosan megrendzsére került a Nemzetközi Vérebszövetség közgyűlése és a mindíg sokak által várt vérebverseny  is,l melyen ezúttal 15 ország vérebei sorakoztak fel.

Az ISHV közgyűlésen egyértelmű sikerként könyvelhettük el, hogy a korábban általunk kezdeményezett alapszabály módosítás megtörtént és az 1930-ban készült eredeti alapszabályt, most alapvetően osztrák-magyar javaslatra a mai kor diktálta feltételekhez igazították a tagszervezetek. Ennek előkészitő munkájában oroszlánrésze volt Nyúl Andrásnak az MVE elnökségi tagjának.

Az alapos és körültekintő előkészítésre jellemző, hogy 100%-os szavazati aránnyl döntöttek a küldöttek a változtatás mellett.

A vérebek versengésben is kimagasló eredményt értünk el, hiszen a tavaly az első helyről épen lemaradt Bartha Ferenc és Rábaparti Vadász Nency "Sába" nevű hanoveri vérebe kapták meg ismét az esélyt az indúlásra, és ezúttal éltek is a lehetőséggel.

A tapasztalt páros két eredményes munkát produkált a svájci hegyek között, előbb egy sebzett zergét kerestek meg rövid vezetékmunkával, s miután a sziklás-szakadákos hegyi terepen vezetője nem akarta egy buizonytalan hajszával kockáztatni a vérebe egézségét, a beteg vad sebágyban kapta meg a kegyelemlövést.

A második, mint utóbb kiderült győztes munkája egy láblövött gímszarvas megkeresése volt. Ezen a csapán szinte vér nélkül dolgozott Sába és 1800 méteres vezetékmunka után 1000 m-res hangos hajsza után állított meg a beteg vadat, s állította addig, míg a vezetője a kegyelemlöcéssel meg nem váltotta a vadat a szenvedésétől. Munkájukat 380 pontos I. díjjba sorolással bírálta el nemzetközi bírói kör. A veresenyben több I. díjas munka nem volt, így Bartha Ferenc és kutyája boldogan vették át az első jelyzettnek járó dísz Puma tőrt, valamint a Blaser cég által feljánlott utánkereső puskát.

Éerdekesség, hogy bírólént az a Takács Árpád képviselte színeinket, aki a Rábaparti Vadász kennel tulajfonosa is egyben, így tenyésztőként duplán örülhetett barátja sikerének.

 

Buzgó József elnök

BECSKY LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY GUTH-ON

A NYÍRERDŐ ZRT és az MVE valamint a Jagdterrier klub hagyományteremtő céllal hírdette meg a Becsky László emlékversenyt vérebek és disznókutyák részére 2017 áprilisának első napján. Guthon.

A MVE elővizsgát és II. típusú Nehezítet Vércsapa versenyt hirdetett meg, s mindkét kategóriában 3-3 nevezés érkezett be. A három elővizsgára felvezetett véreb közül 2 sikeresen teljesítette a feladatot annak ellenére, hogy a kisült, kiszáradt aljú akácosokban olykor nagyobb létszámú dámcsapatok vonultak keresztül a csapán.

Eredmények:

Szloboda István -  Boros Menti Vadász Csöpi nevű hannoveri szukájával 111 pontot elérve, míg Romániából Papadonatu Mihai Gábor -  Blood Han Bay Afra nevű szintén hannoveri szukájával 114 pontot elérve sikerrel abszolválta az elővizsgát.

A NVV-re nevezettek közül végül is csak ketten érkeztek meg, akik közül Séra Péter – Ricsika Erdei Argo nevű hannoveri kanjával  98 pontot érő II. díjas munkával megnyerte a versenyt. A rendkívül nehéz 1400 méteres 22 órás csapát 70 perc alatt teljesítették, s közben 4 db csapajelet találtak meg a tízből.

A guthi erdészet Bartucz Péter erdészetigazgatóval és Misó Mihály fővadásszal kitünő házigazdának bizonyult, és az egész hétvége kifogástalanul volt előkészítve.

 

Buzgó József

34. Nemzetközi vérebverseny Knüllwald

Október 26.-30. között a Hessen tartományhoz tartozó Knüllwaldban került megrendezésre 34. ISHV Suche.Bennünket vérebvezetőként Barha Ferenc-Rábaparti Vadász Nency(Sába) hannoveri vérebével, Radó Zoltán, Jung Jenő és Egle Zoltán bíróként képviselt. A delegációban szerepelt még az elnökön kívül Nyúl András és Pukánszki Zoltán is, valamint Kecskés Jozina hivatásos koronaként. Az első napok kevésbé az utánkeresésről szóltak, az éjszakába nyúló értekezéseken igyekeztünk megvédeni érdekeinket és meggátolni, hogy a nemzetközi vérbszövetség teljesen egy tagegyesület diktatórikus irányítása alá kerüljön. Ennek részeként szerettük voln elérni, hogy a szakmailag hibás és a mi körülményeink között betarthatatlan feltételeket tartalmazó dokumentum aláírásával kaphassuk meg a még hiányzó hannoveri fajtára vonatkozó matricákat. Fáradozásunkt siker koronázta. az ISHV közgyűlése többségi szavazással elvetette az általunk kritizált dokumentumot, s helyette a komplett magyar javaslatot fofadta el. Ennek következményeként megkaptuk végre erre a fajtára is az ISHV matricákat.

Sajnálatosan elképzelhető, hogy ennek a pirruszi "győzelemnek" az árát a magar vérebvezetővel ill. annak munkájának pontozásával kellett megfizessük.

Ferke az tutolsó napig nem volt túlságosan szerencsés, de szombaton legalább kontrollkutyaként esélyt kapott kutyája képességeinek megmutatására. Sába egy 24 órás nyomon ( alacsony láblövött spíszer) 3. kutyaként elindúlva produkált egy 2,5 km vezetékmunkát, megtoldva egy 3,5 km -es hajszával, s egy 2 órás állítással. Kiváló, első díjas munka, amellyel bárhol a világon vérebversenyt lehet nyerni, kivéve Németországot, ahol egy újonnan bevezetett bírálati szisztéma alkalmazásával sikerült ezt a munkát a 2. helyre sorolni. Az első díjat meglepő módon egy német kutya kapta, amelyik 1,5 órás nyomon indúlva (aznapi terelővadászatok sebzéseire volt a verseny szervezve)talált meg nagy hajszával egy gerintüskés szarvast. A soha ki nem próbált új német pontozási modellben egy két órás csapa csaknem azonos pontszámból indúl, mint egy 20 órás. A túlkomplikált számítógépes rendszert maguk az alkotók sem értették igazán, ezért az összes résztvevő reklamálása várható a szervezőknél, de ez sajnos a kihírdetett eredményt nem fogja megváltoztatni. Felvetődik kérdés, hogy szükségszerű-e résztvennünk a továbbiakban olyan versenyeken ahol a friss nyomon végzett munka az etalon? Mi nem ebben vagyunk erősek, mi nem erre készítjük fel vérebeinket, sőt a legjobb kutyásaink nem is vállalnak ilyen jellegű azonnali munkát.

 A mi vélményünk szerint ezt a vesenyt Barha Ferenc nyerte, mégha az annelesek ezt nem is így fogják feljegyezni, A gratuláció kijár neki és kutyájának!

a Zelnök

Oldalak