Érdekes sebzések -tanulságos utánkeresések Kammermann Péter

Érdekes sebzések - tanulságos utánkeresések 

A naptári év végeztével a Magyar Véreb Egylet tagjaitól az elmúlt időszak eredményes munkáiról bekéri az összesítőt. A lapon szerepelnek a keresések során megtalált sebzettek, faj és ivar szerint, majd a végén a trófea, érték szerint is. Az összesítő elkészítése közben lehetőség van újra átgondolni, értékelni az eseteket -- és persze levonni a tanulságokat. 

I. 
Havas reggel kezdtük el keresni az előző este megsebzett bikát. A kísérővadász a rálövés helyének megvizsgálásakor közölte velem a fontosabb tudnivalókat. 
A nádba bevágott lőnyiladékok egyikén még olyan közel voltak a hat darabból álló gímbika csapat tagjai a leshez, hogy a vadászkalapot rá lehetett volna dobni az agancsukra, de folyamatosan elfelé soroltak. A következő kivágásnál tették a kiszemelt vadra a lövést, ám ekkor már egy kicsit oldalát mutatva állt a bika. A lesen ülők távcsövükkel a nád szinte teljes hosszában nyomon követték a megiramodott rudlit, ekkor még mind a hatan együtt voltak. 
A rálövéstől mintegy tíz méterre találtak pár csöpp vért, ami nem sok jót ígért. Csak horzslövésre gyanakodtak, de kontrolálni szerették volna a sebzést. Így nekiálltunk az utánkeresésnek, csapára tettük a vérebet. 
A távcsövek nem hazudtak, a halastó végéig együtt mentek a csapat tagjai, majd innentől már nem volt egyértelmű -- a nagy távolság miatt sem -- a tovavágtatók létszáma. A nádban a kutya jól tartotta a nyomot, végig kontrollálható volt a munka. Csepegő vér és térdmagasságú kenés a nádszálakon jelölte a csapát. Amikor kiértünk a szántásra, a csülkök által felrúgott hó egyértelműen jelezte az irányt, ahogy a lövéssel megriasztott agancsosok nekifordultak az összefüggő erdőtömbbe vezető legrövidebb útnak. 
Egy nyom azonban csupán egy száz méteres félkörívet írt le, majd visszakanyarodott a nádba. Ezt a kört a kutya szépen kidolgozta, és folytattuk az utat a halastóba. Itt már egyértelműen láttuk, hogy a bika kivált a társai közül, mind a négy lábát használja, és nem akart a nyílt, takarást nem nyújtó szántásnak indulni, hanem próbált a sűrű felé vissza jönni. Ezt igazolta az is, hogy kb. százötven méter után sebágyat is találtunk, elég jelentős mennyiségű vérrel, amely a fekvési felületből ítélve a test hátsó részéből származott. Ekkor már a rálövés helyétől hatszáz méterre járhattunk. A sebzett beváltott egy akácos erdőfoltba, majd egy helyen lement a csatornapartra, visszajött az akácosba vezető földútra, itt mintegy százötven métert ment, majd ismét leereszkedett a csatornához és átúszott. Ez még az este folyamán történhetett, mert a jég már újra befagyott a sebzett vad után. A túlsó felén egyértelmű volt a kikapaszkodási hely, mivel itt véres volt a hó, méghozzá olyan mennyiségben, mintha testfelületén húzták volna a zsigerelt vadat. Mivel ez a víz egyben területhatár is, így a kísérő vadász értesítette a szomszédos terület hivatásos vadászát. Ő azonnal rendelkezésre állt, és mivel nekünk is több kilométeres kerülőt kellett tenni az átkeléshez, ezért egy órával későbbi találkozót beszéltek meg a csatorna őket érintő oldalán. 
Közben erős hajszára készülve egy erdélyi kopót is magunkkal vittünk, hogy legyen a hannoveri segítségére. 
Találkozásunkkor a szomszéd részéről már kész volt a haditerv, mivel kiválóan ismeri azon pár hektáros nádas vadmozgását, amely e területrészen van. 
Itt szeretnék pár szóval kitérni arra -- a keresés végeredményét ismerve --, hogy milyen helyet is választott a sebzett vad. A hosszan, szinte egyenesen haladó csatornával párhuzamosan -- mintegy háromszáz méterre -- halad egy kétszámjegyű főútvonal, amely nagyon forgalmas. Az út mentén tanyasorok vannak, amelyek kertjei néhol egészen a csatornapartig futnak le. Itt található egy pár hektáros felhagyott halastó a tanyák ölelésében. Ide úszott át a gímbika. 
A nádasba néző leseket elfoglalták a vadászok, én pedig további csapázásra bíztattam a kutyát. Megindulásunktól kb. kétszáz méterre megtaláltuk a következő sebágyat, majd onnantól kezdve még négyet. A sebzett nyoma a tanyáktól néhol ötven méterre ment el, úgy, hogy a tanyasi kutyák ránk rontottak és tépték a kerítést. Már teljesen körbejártuk a pár hektáros nádast, amikor is egy kb. kétszáz négyzetméteres igazi sűrűhöz értünk, ide vezetett be a vérnyom. A kutya a vezetéken mintegy öt métert ment be, amikor is megindult a nádas. Iszonyatos robajjal felkelt egy test, és elvágtatott. Elengedtük a kopót, majd én is lecsatoltam a vérebet. Feszült várakozás, csak a kopó hajtóhangja zeng. Az én vérebem is nyomhangos, de most nem hallani a hangját. Szól a mobiltelefon, a lesen ülők hívják a kísérőt, hogy ez egy nyolc-kilenc kiló körüli agancssúlyú, egészséges bika volt, nem a keresett. Előveszem a modern vérebes munkához manapság elengedhetetlenül szükséges rádió adó-vevő készüléket, és a felhagyott halastavi töltés tetején állva, megpróbálom beazonosítani a kutya helyét. Sűrűn jön a pittyegés a vevőre, itt van már a kutya közel. Megérkezvén hozzánk belefúrja fejét a hóba és pihen. Tíz perc pihenő kutyának, gazdának, majd vissza a saját nyomunkon az utolsó vérhez. Itt jön a meglepetés. Az egészséges bika a beteg nyomán feküdt meg, így került a kutya elé. A kutya magától felveszi újra a sebzett nyomát, majd egy félkör ívet leírva újfent három sebágyra találunk száz négyzetméteren belül. Egyszer csak égindulás-földindulás, nagy zaj és vágtatás, a vérebem húz, rángat, előrekúszok a sűrű nádban pont a sebágyhoz, lecsatolom és már hallom is a nyiff-nyaff, nyiff-nyaff szívderítő hangját. Mire felállok, már halljuk is a gyors duplát, majd a teljes csendet. Kísérővadász barátom már mondja is a szokásos poént, terítéken a kutya. Telefon rezeg a zsebekben, jön a hír, hogy megvan a keresett sebzett. Kétszáz métert előremegyünk egy nádkivágáshoz, ahol is a terület vadőre állt, aki sikeresen terítékre hozta a gímbikát. 
Szemrevételezzük a vadat, keressük a sebzést. A hátsó combja, törés nélkül, valamint a heréje és ivarszerve van ellőve. Ezzel a sebzéssel -- ha nincsenek a jól átgondolt és tökéletes helyismeret alapján leállított vadászok -- valószínűleg nem nagyon tudta volna a hannoveri véreb megállítani a sebzettet, mivel az négy lábon menekült és a fájdalom hajtotta volna előre. 
A három leállított vadász szinte "páholyból" nézhette végig a magaslesekről a nádi munka utolsó fázisait, ahogy mi kígyó módjára végigkanyarogtunk szinte az egész területen, majd felkeltettük a bikát. 

 

 II. 
Egyéni vadászat során rálőtt a vendég egy gím tarvadra. A rálövés környékén, ahogy mondani szokták, mintha locsolókannával öntötték volna a vért, annyi volt mindenfelé a nyom mentén. A körülbelül hatszáz méter alatt, amíg követték a sebzettet, a vér egyre jobban csökkent, majd egy szakaszon teljesen elfogyott. Itt álltam rá a vérebbel a nyomra, másnap. Pár körözés után megindult a kutya a vadak által igencsak használatos tag felé. Itt szarvasok mozdultak szinte minden irányból, majd a kutya elfordult egy egyedi ültetésű nemesnyaras felé, ahol is megtaláltuk az első sebágyat. Ekkor visszafordult a sebzett, és a Dunának vette az irányt. A terület fővadásza már ekkor jelezte, hogy szerinte a vad a vizet vette célba. Mivel mintegy kétszáz méterre voltunk a parttól, egy hirtelen ötlettől vezérelve leoldottam a kutyát és elengedtem. A várakozás ideje alatt a sebzett nyomának bogozásával foglalkoztunk, mire tíz perc múlva visszaért a hannoveri teljesen elázva, csurom vizesen. 
Újra vezetékre vettem, majd nyolcszáz méter után szinte teljesen visszaértünk a sebzés helyére, sőt egyszer kereszteztük is a nyomát. Most már párhuzamosan a haladtunk a folyóparttal. Egy fokon átkelve már csak ötven méterre volt a víz széle, amikor is megindult a nyom egyenesen a Dunának. Leértünk a partra, ahol is magam mellé vettem a kutyát, majd a fővadász úr leereszkedett a vízhez, ahol a finom dunai homokban egyértelműen látszott a sebzett patalenyomata és mellette a kutya lábnyoma. Azaz a hajszára engedéskor a kutya jól jött végig a nyomon -- erről meggyőződhettünk --, csak a szarvas már rég átúszott, mire a kutya odaért. Ezért visszajött a saját nyomán hozzánk. Ezzel befejeztük az utánkeresést a vérebbel. 
Azonban a vadászat mindig produkál meglepetéseket, ahogy mondani szokták ettől szép, így kerek. A túlparti területen aznap hajtóvadászat volt. Az utolsó mozgatáshoz a dunaszéli sűrűket választották. Ez a hajtás körülbelül egy órával később kezdődött, amikor is mi már abbahagytuk a keresést. Megszokott módon, rendben ment a hajtás. Pont a hajtásvezető hivatásos vadász kolléga előtt kelt fel a sebzett, a víztől mintegy nyolcvan méter távolságra. Nehezen vitte magát, de a sűrűben nem látszott egyértelműen a betegsége, csak amikor a fekhelyhez ért, látta meg benne a vért. Ezzel közel egy időben már hallatszott is a lövés a puskás sorról. Terítékre került a vad. Amikor véget ért a hajtás, és a vadakat összeszedték, indultak be a vadászházhoz. Ekkora értem én is oda. Apránként raktuk össze a történetet, de a kép összeállt. A beteg vad kiszúrhatta, hogy követjük, ezért, hogy előnyt szerezzen, átúszott a mintegy hatszáz méter széles Dunán. Ahogy átért, az első adandó alkalommal megfeküdt. Pontosan a hajtandó területen választotta ki utolsó pihenőhelyét. A hajtóvonal kimozdította sebágyából, még menekülni próbált, de csak a vendégsorig jutott. Itt érte a megváltó, tökéletes lapockalövés. Zsigerelt állapotában még mindig tiszta víz volt, ahogy végigsimítottam csorgott belőle a Duna vize. Első lövése a képen látható, ezzel még átúszott, bizonyítva a szarvas hihetetlen szívósságát. 


 
III. 
Disznóhajtáson sebeztek meg egy süldőt. A rálövésnél pár csöpp vér volt a hóban, ezért követték mintegy háromszáz méteren át a nyomot, majd leálltak róla és értesítettek. Öt óra elteltével kezdtem meg a munkát a vérebbel. A friss hóban szépen lehetett látni, hogy a sertevad bal első lábát húzza. Pár száz méter után becsatlakozott a nyomhoz egy másik vér is. A nyomok hol összementek, hol párhuzamosan futottak, teljesen tanácstalanok lettünk mindketten, a kísérő erdész és jó magam. A kutya azonban töretlenül ment a kisebb lábnyom után. Átváltottunk egy széles nyiladékon, ahol is a szűz hóban egyértelművé vált, hogy azonos irányba tart a kisebb és egy nagyobb nyom is. Ekkor száz százalékig meggyőződhettünk arról, hogy nem szembejövő nyomról van szó. Ezt eddig is sejtettük, de a sűrűben való bujkálás és a sok disznónyom csak itt és most tette egyértelművé a dolgot. 
Elértünk egy befagyott erdei tó szélén álló nádashoz, ahol is kezdődtek a kunkorok és visszavezető nyomok, sebágyakkal tarkítva. Itt a nádas széle össze-vissza volt már turkálva késő délutánra, így nehéz volt a követés, de egy ledőlt, odvas fűz mögül kiperdült egy süldő. Ekkor már húzott, rángatott a kistestű szuka, így hozzá léptem és lecsatoltam. Pár pillanat elteltével már zengett az erdő a nyomhangos hajszától. Háromszáz méter után a kutya egy helybe állította a fekete csuhást. Szél alá kerülve rámentünk, és megadtam a kegyelemlövést. A bal első lába volt ellőve szerencsétlennek a fűkörmök felett pár centivel, nagy valószínűséggel túlélte volna a sebzést, de örök életére magán hordozta volna a sántaságból adódó hátrányokat. 
A másik sebzés kidolgozása másnapra maradt. Visszamentünk a lejelölt helyre, ahonnan észleltük a nyomot, majd keresésre bíztattam a vérebet. Gyakorlatilag végigdolgoztuk a csapát az előző nap keresett süldő utolsó sebágyáig, ahonnan egyértelmű volt, hogy a kutya a süldő nyomában rohanva ment el hajszába. Itt azonban véglegesen kettéváltak a nyomok, az erősebb lábnyom egy nyárason keresztül húsz méteres különbséggel odavezetett, ahol az előző napon megadtam a kegyelemlövést a süldőnek. Itt leírt egy száz méteres kört, majd visszajött a nemes nyárasba, ahol is nagy nehezen kisilabizáltuk, hogy elfelé indult a nyom. Innen még a vezetéken mentünk vagy négyszáz métert, majd egy vackában fekvő vaddisznóhoz értünk. Mivel oldalszelünk volt, a kutyát még "nem vágta orrba" az illat, így megálltunk. Ebben a pillanatban megindult a vad, mindenféle látható külsérelmi nyomtól mentesen. Erre a kísérővadász odaszaladt a fekhelyhez és szólt, hogy abban friss vér van. A kutya minden biztatás nélkül már „robbant” is a sebzett után. Nyiff-nyaff, nyiff-nyaff, nyomhangos hajsza távolodó hangja. Egy kerítés megvezette a távolodókat, így azzal párhuzamosan haladtunk mi is. Idegőrlő percek következtek, majd egy helyből hallatszott a csaholás. Jó egy kilométeres bukdácsolás után közelükbe értünk, majd a kísérő megadta a megváltó lövést. A jó kondícióban lévő koca bal első lába volt ellőve, szinte teljesen ugyanott, ahol az előzőekben leírt süldőé is. 
Lassan, részletesen -- mint egy puzzle-t -- raktuk össze a történteket. A koca később került megsebzésre, nem is ugyanabban a hajtásban, de mégis azonos útvonalat választott a meneküléshez. Ugyanazon a váltón ment a kedvenc nádasához, mint a süldő, csak ő később feküdt meg, így a kutya nem őrá akadt először. Amíg a véreb hajszában üldözte a süldőt, addig a rutinosabb vad lelépett, igaz, mi kereszteztük a nyomát, de ezt a tényt nem vettük észre az előző napon. Azt nem sikerült kinyomozni, hogy ugyanazon vendég sebezte-e mindkettőjüket, de ennyire hajszálra azonos sebzésekről, amelyek egy irányba tartottak és szinte ugyanott végződtek, még nem hallottam. 
a szarvas hihetetlen szívósságát. 


 

 Kammermann Péter