Amit a vérebezésről és Magyar Véreb Egyletről tudni érdemes

A vérebezés kialakulásáról:
A véreb őse, mint majd minden jelenlegi nyugat- és közép-európai vadászkutyafajtáé, az időszámításunk kezdete óta az Európában általában a  vadászatra használt kelta kopó. A kiváló vadásznépként ismert kelták az egészséges vad felkutatására a „Segusius” kutyát használták, mely feladata a hagyományos vadászeszközök - íj, lándzsa - használata idején abból állt, hogy a falkavadászatok előtt nyomkereső kutyaként az egészséges vad hideg csapáját a vad nappali tanyájáig, beálló sűrűjéig követte, innen a kopók vették át a vad felűzésének munkáját. A nyomkereső kutyáról az első írásos emlék Arrian görög írótól származik (i.u. 95-180), aki a dunai kelták vadászatairól, különösen azok kutyáiról remek leírást adott, amely jórészt ráillik a mai hannoveri vérebre, annak is a nehéz típusú vezető alakú „Leithund”  változatára.

A vadászkutyák használata tehát kettévált, a hajtóvadászatok előtt a legjobb orrú, legkiegyensúlyozottabb kutyákkal felkutatták a vadat, melyet aztán a gyors és kitartó kopó jellegű kutyák segítségével ejtettek el. Feltehetően Nagy Károly idején (i.u. 800) kezdtek az önálló kereső vadászkutyafajta tenyésztéséhez, amely a többi kutyától erőteljes felépítésével, valamint erős, tompa pofájával különbözött. A hajszára és csaholásra való hajlam ebben az időszakban nem volt kívánatos, hiszen a kereső kutya közvetlen kapcsolatba a vaddal nem került. Legfontosabb tulajdonságai a jó orr mellett a hosszú koncentrációt elősegítő nyugalom és megfontoltság voltak.

A 17-18. században Ardennek béli Szt.Hubertus apátság híres fekete kutyái adták a francia királyok vadászataihoz az elit nyomkereső kutyákat. A Hubertus kutyák voltak több kereső kutyafajtának, így az angol vérebnek a „Bloodhund”-nak is az ősei.

Ugyancsak Nagy Károly idejére tehető a nyomkereső kutya vezetési módszerének a kifejlesztése és annak első leírása is. Az udvari vadászok között a nyomkereső kutya vezetőjét kiemelt rang illette meg, miután a 3 éves tanulóidő alatt elsajátította a hosszúvezetéken való vadkövetés fortélyait. Nyomkereső vadászkutyát ezidőtájt nem csak jól képzett kereső szolgák vezettek, hanem hercegek, fejedelmek is dolgoztak az általuk sokra tartott kutyákkal, hiszen csak azt tekintették szarvasvadászathoz értő, igaz vadásznak, aki értett a kutyavezetéshez.

A lőfegyverek vadászatban történő megjelenésével, aminek idejét 1700 utánra tehetjük, a nyomkereső kutya munkája fokozatosan átalakult, hiszen a hangsúly az egészséges vad tartózkodási helyének felderítéséről az igencsak kezdetleges lőporos fegyverrel rosszul meglőtt, sebzett vad megkeresésére tevődött át. Ez a változás a tenyészcél módosulását eredményezte, hiszen a lassú, megfontolt nyomkövetés mellett a véreb feladatává vált az elugró sebzett vad kitartó üldözése az úgynevezett hajsza is, és erőteljes csaholással történő megállítása is. E cél elérése érdekében keresztezték az ősi fajtát kopó jellegű ebekkel, míg kialakult a ma ismert véreb fajta. E tevékenyégben kiemelkedő szerepet játszott a Hannoveri vadászudvar, melyet több fejedelemséghez tartozó vadászközpont (udvar) egyesítésével 1772-ben hoztak létre, s itt írták le először a véreb bevezetésének gyakorlati tudnivalóit és  a fajta tenyésztésnek szigorú szabályait. A véreb kiváló munkaeredményei miatt, elsősorban a német ajkú területeken terjedni kezdett. A hannoveri véreb tenyésztése során négy törzs alakult ki, mely törzseket eleinte megpróbálták tisztavérben tenyészteni, később azonban a vonalak keveredtek, s a XIX. században már csak két típust tartottak nyilván, a nehezebb, robosztusabb vezető alakú ”Leithund-típusú” vérebet, valamint a kissé vékonyabb, kevésbé erős felépítésű véreb alakú vérebet. E típusok, bár folyamatosan kereszteződtek, a mai napig is felismerhetők kutyáinkon.

A magashegyi (alpesi) vadászathoz az erőteljes felépítésű véreb túlságosan nehéznek bizonyult, ezért a tiroli kopóval történt keresztezéssel kialakították a lényegesen könnyedebb bajor hegyi véreb fajtát, és hogy a két fajtát jól el tudják különíteni, az ősi véreb alak 1885-ben megkapta a „hannoveri véreb” nevet. Ez utóbbi fajta tenyésztésére és a régi vadászati szokások ápolására 1894-ben megalakult Németországban „Hirschmann Verein” néven az első véreb egylet.

Magyarországra osztrák közvetítéssel a XIX. század végefelé jutott el a véreb, amit jól példáz, hogy több mint 110 éve, 1901-ben alakult meg az Osztrák-Magyar Véreb Egylet, melynek tagjai között mindig is nagyobb volt a magyar kutyások száma. Az alapító tagok között igen sokan a nemességhez, a tehetősebb földbirtokos réteghez tartoztak. Az első világháborút és főként Trianont követően a magyarországi vérebezést szinte nulláról kellett újraépíteni, hiszen a legtöbb vérebes vadászterület a vérebvezetőkkel és tenyésztőkkel együtt megszűnt magyarnak lenni. Az önállósult Magyarország 1929-ben, a magyar vizslások segítségével kezdte el újraszervezni a vérebezést s kisvártatva létre hozta a Magyar Véreb Egyletet, amely igen eredményesen dolgozott a két világháború közötti időszakban. A neves vadászuradalmak sorra-rendre felsorakoztak a véreb ügye mellé, s szinte nem volt olyan nagybirtok, ahol a vadászúr ne gyakorolta volna maga is a kutyavezetést, vagy legalább ne várta volna el személyzetétől az ebben való jártasságot. A magyarok mindig is meghatározó szereplői és házigazdái voltak a nemzetközi vérebes rendezvényeknek, 1933-ban Kapuváron, majd 1936-ban Devecserben rendeztünk Nemzetközi vérebversenyt. Ha szemügyre vesszük, hogy a vérebezés ügyét milyen országszerte ismert vadászemberek és vadgazdák támogatták a régebbi és a közelmúltban, úgy igen tekintélyes listáról adhatunk számot. A múlt század elejétől kezdve, mikor is gróf Esterházi László, Thurn-Rumbach István felkarolták a véreb tenyésztését és tartását, kiváló vadászati szakemberek, neves vadászok egész sora öregbítette a vérebezés hírnevét, köztük Storz Mátyás,  id. és ifj. Fuchs Antal, Jilly Bertalan, majd Galamb Gábor, Jakab István, Sas Emil, Bőhm István, Lengyel Sándor, Búzás Ferenc, Tóth Lajos, dr. Várnai János, még később Zilai János, dr.Monostori László, Ozvári Zoltán, Jung Jenő, Radó Zoltán,  s már az ő sarkukban is itt van a legújabb generáció Nyúl András, Egle Zoltán, Király Attila, Szeifer Szabolcs, Pukánszki Zoltán, Vereczkey Bálint, Flaisz Szilárd. Valamennyien gyakorló hivatásos vadászok vagy vadgazdák s elkötelezett hívei a kutyás vadászatnak, legfőképp a vérebezésnek.

A II. világháborút követően szintén évtizedek teltek el, mire a vérebezés ismét erőre kapott, s ez egyértelműen összefüggésbe hozható azzal, hogy 1956 őszétől kezdődően lehetővé vált külföldi, elsősorban német nyelvterületről érkező vadászvendégek fogadása a vadászterületeinken. A német-osztrák vadászvendégek sokat tettek azért, hogy a vérebezés ismét otthonra találjon Magyarországon, hiszen vérebállományunkat mindössze néhány egyed jelentette. A hatvanas évek vége felé elsőbben is Lábodon (id. Galamb Gábor, Böhm István, Jakab István) közreműködésével indult meg a vérebekkel való munka, illetve a tenyésztés. 1971-ben a hazánkban rendezett Vadászati világkiállítás kísérő eseményeként megrendezett nemzetközi vérebversenyen Sas Emil a Somogyi erdőgazdaság hivatásos vadásza Valkói Pesta nevű vérebével világgyőztes lett,s ez ismét ráirányította figyelmet a vérebezés fontosságára. Farkasházi Miklós a MEOE akkori főtitkára sokat tett a vadászkutyás ügyért, így a vérebezésért is, s elsőként a az ebtenyésztő szervezeten belül alakult mega Véreb szekció, majd ezt támogatta a MAVOSZ is, és a 70’-es évek vége felé feltámadt tetszhalott állapotából vérebbel való munka. Ennek sokáig a Lábodi vadászterület volt a motorja és helyszíne is, de mindenképpen meg kell említeni egy miskolci gyógyszerész, Knefély Nándor nevét is, aki az ország 4-5 különböző pontján tartott rendszeresen vérebvezető tanfolyamokat, melyek közül a szombathelyi tanfolyam Varga Aladár vezetésével 1977 óta, vagyis 36 éve megszakítás nélkül működik. Ezeken a tanfolyamokon számos, később  jelentős  vérebesként számon tartott vadászkutyás ismerkedett meg a tevékenyég alapjaival. A 80’-as évek elején mindössze 30-40 taggal, de újjáalakult a Vérebegylet, s ettől kezdve ismét bekapcsolódott a nemzetközi vérebszövetség munkájába.  1977-ben Lábodon a Svájci társszövetség kérésére, helyettük rendeztük meg Lábodon a nemzetközi vérebversenyt. Ezt követőn viszont élve alapító tagsági lehetőségeinkkel a Magyar Véreb Egylet  tízévente meg- rendezhette a nemzetközi Vérebversenyt hazánkban, így került sor 1983-ban és 93-ban nemzetközi megmérettetésre Lábodon,  míg legutóbb 2003-ban Kaszópusztán tudtuk megszervezni a nemzetközi vérebversenyt. Kikövetkeztethető, hogy 2013-ban ismét mi leszünk rendezvény házigazdái.

Az újjáalakulást követően a  Magyar Véreb Egylet tagsága és szervezeti élete stabilizálódott, jelenleg mintegy 200-220 fős tagsággal számolhatunk, s a tagok közel fele vezet vérebet. Az éves összesített adataink több mint 2000 db nagyvad megtalálásáról számolnak be, s a vérebvezetőink által megmentett trófea és hús értéke meghaladja a négyszázmillió forintot évente. Míg korábban szinte kizárólag hannoveri vérebekkel dolgoztunk, mára elmondhatjuk, hogy másik nagy teljesítményt felmutatni képes fajta, a bajor hegyi vérebbel való munka és tenyésztés is jelentősen előrelépett. Évtizedek óta rendezett, szabályozott tevékenységet folytatunk, részt veszünk a hazai vadászkutyás életben, 25 éve minden tavasszal megrendezzük hagyományossá vált Kaszó kupa fővizsgát, amelyen a legjobb eredményt elért vérebvezetők indulási jogot szerezhetnek a különböző nemzetközi vérebversenyeken, ahol kevés kivételtől eltekintve mindig az élmezőnyben végeznek vérebeink. 2002-ben saját kiadásban megjelentettük a Véreb krónikát, amely 1901 és 2001 közötti 100 év vérebes eseményiről adott számot. Immár 7 éve folyamatosan megjelentetjük  a Vérebhíradót, amelyben beszámolunk az előző év eredményeiről és legfontosabb vérebes eseményeiről, s tagjaink számára is publikációs lehetőséget biztosítunk. Támogatásunkkal elkészült egy film a „Vérebvezetők nyomában” amelyiket különböző tévécsatornák ismételten le szoktak vetíteni. Az elmúlt években mintegy 10 db diplomamunka témája volt a vérebezés.

Úgy tűnik, hogy a mennyiségi fejlődés szakaszán túl vagyunk,s elérkezett az idő a minőségi munka erősítésre, s ebben elsősorban tenyésztési fegyelem megszilárdítása, valamint a kis körzetekben, helyben működő vérebes közösségek, csoportok működőképességének kialakítása ill. javítása lehet a cél. Ennek érdekében készek vagyunk megújítani tevékenységünket,s a  vérebes körzetek tevékenységének erősítése mellett, a vadászati társadalmi szervezetekkel (OMVK, OMVV) valamint a vadászatra jogosultakkal kötendő együttműködési szerződésekkel, és  az információáramlás kibővítésével és felgyorsításával  igyekszünk még eredményesebbé, és hatékonyabbá tenni működésünket.

 

A véreb fajta, fajták ügye nemzetközi viszonylatban is komoly fejlődésen ment keresztül az elmúlt időszakban. A nemzeti véreb egyletek 1930-ban létrehozták a Nemzetközi Véreb Szövetséget (ISHV), amelynek öt alapító tagja között megtaláljuk a Magyar Véreb Egyletet is. Az elmúlt évtizedekben több nemzet csatlakozott a szövetséghez, amely összefogja a hannoveri és bajor hegyi véreb fajták tenyésztését. Az öt alapító egylet, 2 évente egymást váltva rendezi meg a nemzetközi vérebversenyt, ahol valamennyi tag és tagjelölt ország jogosult a részvételre. Immár 15 ország szövetség tagja valamilyen formában a Nemzetközi Vérebszövetségnek, s köztük vannak olyanok is amelyeknek a MVE jelentős segítséget nyújtott a vérebezés beindításához. Elegendő ezek között a romániai és újabban a szerb, valamint az ukrajnai vadászkutyásokat említeni.

Nyilvánvaló, hogy  nem tudok az elfogulatlanság látszatát keltve írni a hazai vérebezésről, hiszen magam 1979 óta vezetek vérebet, s immár 3 évtizede foglakozom a hannoveri véreb fajta tenyésztésével. A 80’-as évek eleje óta tagja vagyok a Vérebegyletnek, előbb elnökségi tagként dolgozhattam, majd 2002 óta az elnöki tisztet is módomban áll betölteni. A vérebezés a magyar vadászati, ezen belül a vadászkutyás kultúra szerves részeként mára egyértelműen és visszavonhatatlanul beépült a hagyományaink és tevékenységeink közé, vadászati kultúránk szerves részévé vált, s elmondhatjuk, hogy Magyar Véreb Egylet célkitűzései jelentős mértékben megvalósultak, s az ország csaknem egész területén a vadat sebző vadászok segítségére tud állni használható, a vad felkutatásban tapasztalatokkal bíró véreb.

A következő nagy feladat, hogy 2013 november 7.-11. között Keszthelyen rendezzük meg a Nemzetközi Véreb Szövetség 33. versenyét és közgyűlését, amely ismét komoly kihívást jelent a számunkra, amit csak komoly összefogással és közös munkával fogunk tudni eredményesen és miránk, magyarokra jellemző  szakmai színvonalon és igényességgel végrehajtani.

Ehhez és az előttünk álló megújulási folyamat adta feladathoz kérem minden tagtársam segítségét é támogatását!

Kaposvár 2013-03-19.

Dr. Buzgó József
MVE elnök