Jelölőbizottság felkérése a Kaszói közgyűlés előkészítésére

Kedves Tagtársak!

Amint az valószínűsíthetóleg minden tagunk előtt ismert,az 2018.02.10.-én Kaszóban megtartandó  közgyűlésen az alapszabályunknk megfelelően tisztújjítást kell tartsunk.

Röviden ismertetném, hogy mely tisztségek vontkozásban kell titkos szavazáson választanunk tagjaink közül:

  1. Elnökséget, amely5 főből áll: elnök, titkár tenyésztésvezető, gazdasági vezető; rendezvény és vizsgafelelős
  2. Ellenőrző bizottságot, amely 4 fős: a közgyűlés által megválsztott elnök, valmint 3 tag

A közgyűlés munkájának egyszerűbbé és gyorsabbá tétele érdekében az elnökség egy 5 fős jelölőbizottságot kért fel arra, hogy a tagok javaslatait összegyüjtsék és ismertessék.:

Jung Jenő /Dél-Dunántúl/ jungjeno@gmail.com

Király Attila /Közép-Dunántúl/ kiralyattila3@vipmail.hu 

Flaisz Szilárd /Duna-Tisza –köze/ szilard.faisz@gmail.com

Burkus István /ÉNy-Dunántúl/ burkus.istvan@freemail.hu

Misó Mihály É/K- Magyarország/ misom@nyirerdo.hu

Kérem a tagtársakat, hogy elképzeléseikkel, javaslataikkal a lakóhelyükhöz legközelebb eső jelölőbizottsági tagot legyenek kedvesek megkeresni.

 

üdvözlettel:

Buzgó József elnök