MVE Vizsga és versenyszabályzat

 

 

http://verebegylet.hu/dokumentumok résznél letölthetó formátumban is fellelhetők a mellékletek!

 

MAGYAR VÉREB EGYLET

 

 

VIZSGA ÉS VERSENYSZABÁLYZAT

 

 

 

Általános rész

 

 

A Magyar Véreb Egylet szervezésében zajló vizsgák és versenyek célja a hannoveri és a bajorhegyi vérebek tenyésztéséhez szükséges teljesítményvizsgálat elvégzése.

 

A Magyar Véreb Egylet vizsgáin és versenyein felkérés alapján a MEOESZ VTBT véreb fajtákra elismert teljesítménybírói, ISHV egyesületek teljesítménybírói ,valamint szükség esetén a MEOESZ VTBT más fajtákra elismert,de a véreb munkát ismerő tagjai bírálhatnak .

 

Mesterséges vércsapák fektetését bírói irányítással kell elvégezni.

 

Az MVE rendezvényeire előzetesen kell nevezni, a nevezési díj egyidejű befizetésével, a nevezés visszautasítása esetén a fenti díj visszatérítésre kerül.

 

A vizsga után a vérebvezető megkapja a bírálati lap egy példányát, amely sikeres vizsga után igazolásul szolgál.

 

A vizsgák során,a bírók a vizsgafeladatokon kívül a vérebek viselkedését,idegrendszerét is megfigyelik és ezekről a tulajdonságokról szerzett észrevételeiket rögzítik a bírálati lapon.

 

A véreb teljesítményét osztályzattal minősítik:

 

4 = nagyon jó

3 = jó

2 = megfelelő

1 = kielégítő

0 = nem felelt meg

 

Kimagasló teljesítményekért kiváló osztályzatot adhatunk, jelzése 4 *, ezt az értékelést külön

meg kell indokolni a bírálati lapon.

 

Az egyes feladatok eltérő súllyal bírnak az értékelésben, ezt az értékszám fejezi ki.

Az értékszám és az osztályzat szorzata adja a feladat pontszámát. A feladatok pontszámainak összege adja az összpontszámot.

A díjbasorolás vizsgatípusonként az összpontszámtól és az egyes feladatokra kapott osztályzatoktól függ.

 

Eredményes vizsgához minden előforduló feladatra legalább kielégítő (1) vagy az adott feladatra előírt minimális osztályzatot kell kapjon.

 

 

Elővizsgák,fővizsgák és tenyészszemlék lebonyolításának rendje

 

 

 

 

Általános rész

 

 

A rendezvények tervezett időpontját és helyszínét az MVE elnöksége által meghatározott időpontig kell a Körzetfelelősöknek a Rendezvényekért felelős elnökségi tagnak megküldeni. Rendezvényt tartani csak az elnökség jóváhagyásával lehet.

A tervezett rendezvényekről gyakorlati szempontok figyelembe vételével az érintett körzetfelelősök megkérdezésével a Rendezvény felelős készít javaslatot az elnökségnek.

 

A tervezett rendezvények időpontját minden év március elsejéig kell közzétenni.

 

Nevezési határidő a rendezvényt megelőző 30. nap.

 

A nevezéseket (minden szükséges melléklettel) a Rendezvényfelelős címére kell megküldeni,aki a nevezési határidő zártával egyeztet a befizetések tényleges teljesítéséről a Titkárral,majd a szükséges adatokat továbbítja a Rendezőnek és a Bírói Testületnek.

 

A Rendező elővizsga esetén köteles 30 nappal a vizsga előtt az OMVK Területi illetékesével írásban, vagy e-mail-ben felvenni a kapcsolatot, és gondoskodni az elővizsga VAV-ként történő elismertetéséről.

 

A Bírói Testület Elnöke köteles a MEOESZ VTBT-től a bírók delegálását kezdeményezni, a Rendezőnek a bírók személyére tett javaslatainak figyelembevételével.

 

A rendezvények vezetőbírója köteles az elért eredményekről összefoglalót készíteni, amit a bírálati lapokkal a Bírói Testületnek továbbít.

 

A Bírói Testület Elnöke a bírálati lapok szakmai ellenőrzése után továbbítja azokat a Tenyésztésvezetőnek.

 

Elővizsga

 

Nevezéshez szükséges:

- csak honosított kutyával lehet MVE rendezvényre nevezni

  • származási lap mindkét oldalának másolata, (amennyiben a kutya még nem került átírásra a tulajdonos nevére,azt a rendezvényen meg kell tenni.)

  • a nevezési díj befizetésének igazolása

  • tagdíj befizetésének igazolása

 

Fővizsga

 

Nevezéshez szükséges:

- származási lap mindkét oldalának másolata, (csak átírt kutya nevezhető)

- elővizsga bírálati lap másolata

-VAV igazolvány

 

- vizsgára bocsátás feltétele a nevezési díj befizetésének igazolása

-tagdíj befizetésének igazolása

 

Tenyészszemle: tenyésztési szabályzat szerint

-a nevezési díj befizetésének befizetés igazolása)

-tagdíj befizetés igazolása

 

 

 

Elővizsgák lebonyolításának rendje:

 

 

 

Elővizsgát csak úgy szabad rendezni, hogy az megfeleljen a VAV szabályzat feltételeinek is.

 

Elővizsgára a bírók delegálásáról esetileg kell intézkedni a nevezett kutyák számától függően.(Minden megkezdett 3 kutyára 2 bíró.)

 

 

 

 

Fővizsgák lebonyolításának rendje:

 

 

 

A fővizsgák vadászati körülmények között, jellemzően eseti jelleggel zajlanak. A VTBT szabályainak való megfelelés érdekében, a MVE Bírói Testületének tagjait

a teljes vadászati évre az ország teljes területére előzetesen írásban kérik fel a közreműködésre.

 

.

 

A fővizsgák gyakorlati lebonyolítását (helyszín, sebzésinformációk begyűjtése,bírók) a körzetfelelősök koordinálják,de minden esetben szükséges a vezetőbíró előzetes tájékoztatása.

 

 

 

 

 

 

Az elővizsga a HV és BHV fajtáknál FCI minősítés szempontjából munkavizsga, így a fővizsgánál nem szükséges újabb FCI minősítés kiadása,ezért elegendő 1 elismert teljesítménybíró által végzett bírálat.

 

A fővizsga azonban csak akkor érvényes,ha eredményét és a bírálati lap tartalmát,valamint az utánkeresés lefolyását a bírón kívül még legalább

- egy FCI-hez tartozó vadászkutyás teljesítménybíró,

- egy OMVK teljesítménybíró

- területileg illetékes hivatásos vadász

- Magyar Véreb Egylet tagja

 

tanúsítja.

 

A nem MVE teljesítménybírók feladata a vizsga során, a bírálati lap tartalmának hitelesítése,személyükre vonatkozó adatokat a vizsga előtt a vezetőbíróval közölni kell, a lebonyolítás érdekében ő engedélyezheti közreműködésüket.

 

 

A vizsga kimeneteléről a vezetőbírót haladéktalanul tájékoztatni kell, a bírálati lapot pedig 5 napon belül kell megküldeni számára.

 

 

Tenyészszemlék lebonyolításának rendje:

 

 

A tenyészszemlék az általános nevezési feltételek és a tenyésztési szabályzat szerint történnek. A bíró(k) delegálását a Bírói Testület Elnöke köteles a MEOESZ Küllembírói Testületénél kezdeményezni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁLTALÁNYOS IRÁNYELVEK, VEZETŐK ÉS BÍRÁK SZÁMÁRA

 

 

1./

A kutya vezetője jól ápolt kutyával, kifogástalan felszereléssel és vadász öltözékben jelenjék meg, felszereléséhez tartozik az előírásos vezetőszíj, (legalább 6 méter) és nyakló,valamint a megkülönböztető színű nyakörv.

A vezető kutyáját szabályosan felcsavart vezetéken köteles vezetni, amit a jobb vállára akasztva hord.

 

Ezenkívül minden kutyavezető felszereléséhez tartozik a vadászkés ,lehetőleg a vadászkürt,fővizsgákon a golyósfegyver és a rádiótelemetriás vagy GPS készülék. A vizsga tartama alatt a vadászkést a bírónak is viselnie kell.

 

 

2./ A bíró és a véreb vezetője rendelkezzen érvényes vadászjeggyel.

 

 

3./ A rendezvények minden résztvevője köteles a bírói rendelkezésekhez igazodni.

 

4./ A rendezvényeken szereplő résztvevők ( kutyavezetők,bírók) kötelesek haladéktalanul értesíteni a rendezőt,ha valamely oknál fogva nem tudnak megjelenni,vagy elindulni a rendezvényen.

 

.

 

 

 

 

 

Vizsgatípusok

 

 

 

1./ Elővizsga - Az elővizsgára való nevezés feltételei: elővizsgára csak törzskönyvezett (és honosított), legalább 12 hónapos véreb vehet részt.

 

Az értékelés formája: megfelelt, nem felelt meg.

 

 

 

 

 

1../ Elővizsga (EV)

 

 

Vizsgafeladatok Érték- Szükséges Legalacsonyabb

szám min.pontsz. pontsz.

 

a./ Véreb szíjra vétel 3 1 3

b./ Vezetés láb mellett vezetéken 3 1 4

c./ Elfektetés szabadon vagy 6 1 6

rögzített szíjon (3) 1 (3)

d./ Viselkedés lövésre 4 1 4

e./ Előre keresés vezetéken 8 1 8

f./ Vezetékmunka mest. vércsapán 30 2 60

g./ Viselkedés az elejtett vadnál 6 1 6

 

 

 

90 (93)

 

 

Elérhető pontszám: 240

 

Minősítés: 90(93) pont és több = megfelelt

89(92) és kevesebb = nem felelt meg

 

 

 

F e l a d a t o k :

 

 

A feladatok:

 

1./ A véreb szíjravétele (értékszám: 3)

A szabadon lévő, futkározó kutya hívásra vagy füttyentésre örömmel siessen vezetőjéhez, és hagyja a vezetéket felhelyezni. A legjobb, ha felszólítás nélkül a vezető elé ül és várja a nyaklót.

Elégtelen osztályzat (0): a kutya nem hívható be, vagy a nyakló felhelyezésének ellenszegül.

 

2./ Vezetés láb mellett vezetéken (értékszám: 3)

A vezetékre vett kutya vezetőjét bal oldalon kell kövesse anélkül, hogy a vezetéket rángatná, vagy arra törekedne. A gyakorlat rudas erdőben hajtandó végre, ahol bírálható, hogy a kutya akadályozza-e vezetőjét a járásban.

Elégtelen osztályzat (0): a kutya nem vezethető láb mellett, vezetéken.

 

3./ Elfektetés szabadon (értékszám: 6)

A kutyát vezetője elfekteti és magára hagyja, takarásba húzódik a bírókkal együtt legalább fél órára. Amennyiben a kutyát vezetője úgy fekteti el, hogy szíját valamihez rögzíti, ezt „elfektetés rögzített szíjon” műveletnek nevezzük.

A kutyát szabadon hagyott, tehát rögzítetlen szíjon fekteti el a vezető akkor „elfektetés szabadon hagyott szíjon” megnevezést kap.

 

A kutya a feladat alatt a helyét nem hagyhatja el, legjobb, ha nyugton marad az elfektetés helyén. Nem szabad nyugtalankodnia, ugrálnia, ugatnia, a vezetéket elrágnia. A feladat végrehajtás közben fekvési helyzetét megváltoztató kutya nem követ el hibát.

 

Elégtelen osztályzat (0): az elfektetés helyét 10 m-nél nagyobb távolságra elhagyja.

 

 

4./ Viselkedés lövésre (értékszám: 4)

Az elfektetési gyakorlat végén takarásban lövést kell leadni, melyre a kutyának továbbra is helyben kell maradnia. A felülés esetleges felállás nem számít hibának.

Elégtelen osztályzat (0): irracionális reagálás, el-vagy befutás, lövésfelelősség esetén a kutya kizárandó.

 

5./ Előre kerestetés vezetéken (értékszám: 8)

A feladatot hosszú vezetéken a sebzés feltehető helyén vagy a mesterségescsapa kezdetén kitűzött 20 x 20 m-es területen kell végrehajtani, mely során a kutya parancsra, mély orral, intenzíven kell keresse a lőjeleket és azokat jeleznie kell. A vezetőnek a rálövés helyének megtalálását jelentenie kell a bíróknak.

 

 

6./ Vezetékmunka természetes/mesterséges csapán (értékszám: 30)

 

 

a.Mesterséges vércsapa

Az előkeresés eredményeként a megtalált 18-22 órás csapát a kutya a vezetőjének bíztatására mélyen tartott orral, kitartóan, magabiztosan kövesse. Munka közben a kutya alacsonyan tartott orral a csapát, annak töréseit a lehető legkisebb eltéréssel dolgozza ki. A csapát keresztező más nyomokat nem baj, ha mutatja, de arról rövid távolság után saját magától vissza kell térjen az általa keresett csapára.

A vezetékmunka a csapa végére helyezett vadnál vagy azt helyettesítő vadból származó testrésznél (fej,láb,bőr) ér véget. A vezetékmunka ideje maximum 1 óra.

Kizáró ok: a kutya nem jut el a vadig a rendelkezésére álló idő alatt, ill. ha a munka közben a bírók kettőnél több alkalommal visszahívják a kutyát a csapától 50 m-nél nagyobb eltávolodás miatt (visszahívásonként 1 osztályzat levonás).

Hibák: bizonytalan, érdeklődés nélküli keresés,csapázási hajlam gyengesége vagy hiánya

 

A mesterséges vércsapa elkészítése:

 

 

Minden vizsgázó kutya részére külön csapát kell készíteni. A csapák között legalább 100 méter távolságot kell tartani.

 

A csapa hossza 900-1100 méter, nagyrészt erdei terepen kell fektetni, csapa cipő és friss vagy frissen lefagyasztott vadláb használatával.

 

A csapa kezdetén a rálövés helyét egy 20 x 20 méteres négyzetben kell elkészíteni szőrrel- csonttal - húscafatokkal, utánozva a spontán sebzést. E terület sarkait jelölni kell.

A csapa 1 db derékszögű és 1 db tompaszögű töréssel van kialakítva.

A csapa végén lehetőség szerint az alkalmazott lábbal azonos fajú vad, vagy annak testrésze fekszik.

A csapa elkészítése és a munka kezdete közötti idő 18-22 óra

 

 

 

7./ Viselkedés elejtett vadnál (értékszám: 6)

A csapa végén fekvő vadat a kutya hosszú vezetéken megtalálja, a vezető és a bírók csatolás után magára hagyják a kutyát és elbírálják annak viselkedését. A kutya bátran közelítsen a kimúlt vadhoz, nem baj, ha belefog, a lőtt sebet nyalogatja.

Kizáró ok: a kutya nem meri megközelíteni a vadat félelmében, vagy a vadat, arra két lábával ráállva egyértelműen kikezdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2./ Elővizsga- nehezített mesterséges vércsapán (NV)

 

A vizsgán való indulás feltétele:

- eredményes elővizsga

 

Az értékelés formája: díjba sorolás és sorrend

 

A rendezvény helyszínének sajátosságai szerint, két módozat alapján lehet a vizsgát

megrendezni:

 

 

I. típusú nehezített mesterséges vércsapán (NV)

 

 

A nehezített mesterséges vércsapa elkészítése:

 

Minden vizsgázó kutya részére külön csapát kell készíteni. A csapák között legalább 100 méter távolságot kell tartani.

A csapa hossza 1400-1600 méter, részint fedett terepen. Csapa cipő és friss vagy frissen lefagyasztott vadláb használatával kell lefektetni.

 

Rendezvényenként csak azonos típusú csapacipő használható.

 

A csapa kezdetén a rálövés helyét egy 50 × 50 méteres négyzetben kell elkészíteni szőrrel -csontdarabokkal - húscafatokkal, utánozva a spontán sebzést. E terület kiindulási sarokpontját („lövés leadásának helye”) vadásziasan jelölni kell.

A csapa 2 db derékszögű törést és 1 db 205-210-os tompaszögű visszatörést, és 10 db csapaigazoló jel kerül elhelyezésre.

A csapa végén szarvasbőr vagy szarvasfej fekszik.

A csapa elkészítése és a munka kezdete közötti idő 18-22 óra.

A munkára engedélyezett idő 1 óra.

 

Feladat leírása:

 

A munka a rálövés helyeként kialakított 50 × 50 méteres négyszögben indul, a kutya hosszú vezetéken keresi a rálövés helyét, amelyet ha megtalál, azt a kutya vezetőjének egyértelműen jelentenie kell a bíróknak. A kutya hosszú vezetéken elindul a csapán, melyet kitartóan és pontosan tartva az engedélyezett időtartamon belül kell, kidolgozzon. Amennyiben a feladat végzése során a kutya és vezetője megtalálja az 5 db csapaigazoló jelet (számozott levél, csontdarab vagy egyéb csapajel), a két sebágyat, azok megtalálását egyértelműen jelenteni kell a bíróknak. Az igazoló jeleket a vezető fel kell, vegye és a munka befejeztével át kell, adja a vezetőbírónak. A két derékszögű törést, valamint a visszatörést a vérebnek úgy kell kidolgoznia, hogy a csapáról a törés előtt maximum 5 méteren belül fordulhat el az új irányba, vagy úgy oldja meg a feladatot, hogy az irányváltáson túlhaladva a visszakeresés során a törésponttól számított 5 méteren belül talál vissza a csapára.

Amennyiben a kutya a munka során a bírók által lefektetett csapától 50 méternél nagyobb távolságra eltér, annak esélye nélkül, hogy arra saját maga visszataláljon, a bírók a vérebvezetőt és kutyáját visszahívják. A bírók a visszahívást hangosan és egyértelműen kell, megtegyék. A feladat végzése során csak két alkalommal megengedett a visszahívás, a harmadik visszahívás a munka végét jelenti!

A bírók a visszahívás után a vérebvezetőnek segítséget a csapa újbóli felvételére nem adhatnak, a vezetőnek viszont joga van a csapa folyamatos jelölésére.

 

A verseny értékelése:

Eredményesen szerepelt a versenyen az a véreb, amely a csapát a megadott időn belül kidolgozta, és a bírók által kettőnél többször nem került visszahívásra.

A feladat végrehajtására adható maximális pontszám 220.

A feladat végrehajtását a bíróknak a helyszínen értékelniük kell, a bírálati lap kitöltésével és tartalmának ismertetésével. A bírálati lapot a bíróknak és a vérebvezetőnek a helyszínen alá kell írniuk.

 

Feladat megnevezése Pontszám

 

Rálövés helyének megtalálása és jelentése

10

Csapa visszatörésének korrekt kidolgozása (visszatörésenként 60 pont)

60

Derékszögű törések korrekt kidolgozása (törésenként 15 pont)

30

 

 

Csapaigazoló jelek megtalálása és átadása (jelenként 10 pont)

100

Összes lehetséges pontszám:

200

 

Díjba sorolás feltételei:

 

A versenyen eredményesen szerepelt vérebeket és vezetőiket rangsor nélkül sorolják díjba.

 

I. díj (Nv I.) eredményes munka visszahívás nélkül, a max. pontszám 60%-nak elérésével

II. díj (Nv II.) eredményes munka 1 visszahívással, a max. pontszám 40%nak elérésével

III. díj (Nv. III.) eredményes munka, 2 visszahívással, 40 % alatti pontszámmal

 

 

 

 

 

 

II. típusú nehezített mesterséges vércsapán (Nv)

 

 

A II. típusú nehezített mesterséges vércsapa elkészítése:

 

Minden vizsgázó kutya részére külön csapát kell készíteni. A csapák között legalább 300 méter oldaltávolságot kell tartani.

A vércsapa hossza 1400-1600 méter, részint fedett terepen, azzal a feltétellel, hogy egy minden versenyzők számára megközelítőleg azonos hosszúságú csapát kell fektetni. A csapa csapafektető cipő segítségével készülhet, melybe friss vagy frissen lefagyasztott szarvaslábat kell rögzíteni.

 

Rendezvényenként csak azonos típusú csapacipő használható.

 

A csapa kezdetén a rálövés helyét szőrrel -csontdarabokkal – húscafatokkal kell kialakítani, majd zöld gallyal vadásziasan megjelölni.

 

A csapa 2 db derékszögű törést és 1 db 205-210-os tompaszögű visszatörést tartalmaz , és 10 db csapaigazoló jel kerül elhelyezésre.

 

A csapa végén szarvasbőr vagy szarvasfej fekszik. A végbírónak viselkedése és elhelyezkedése nem zavarhatja és nem befolyásolhatja a kutya és vezetője munkáját.

A csapa elkészítése és a munka kezdete közötti idő 18-22 óra.

A munkára engedélyezett idő max.60 perc.

 

Feladat leírása:

 

A véreb és vezetője a munkát egyedül, kísérő és bíró jelenléte nélkül hajtja végre, mely során a csapát úgy kell szintidőn belül kidolgoznia, hogy a fellelt csapajeleket a munka végén át kell adja a végbírónak.

A munka a vérebnek a rálövés helye közelében történő elfektetésével kezdődik, majd a vezető az indító bíróval közösen megvizsgálja a lőjeleket a rálövés helyén. A feladat végrehajtása ill. az idő mérése a kutya fekvésből való felszabadításával indul, melyről az indítóbíró köteles a végbírót telefonon, vagy rádión keresztül tájékoztatni. A kutya hosszú vezetéken elindul a csapán, melyet az engedélyezett időtartamon belül kell kidolgozzon. A feladat végzése során megtalált csapaigazoló jeleket a vezető fel kell vegye, és a munka befejeztével át kell adja a csapa végén várakozó bírónak. A feladat teljesítésének körülményeit, a beérkezés időpontját (másodpercre pontosan), az átadott csapajelek számát a végbíró haladéktalanul jelenti az indítóbírónak, s a tényeket mindkét bíró köteles a nála lévő bírálati lapon regisztrálni.

 

A verseny értékelése:

Eredményesen szerepelt a versenyen az a véreb, amely a csapát a megadott időn belül kidolgozta, a csapa végén lévő szarvasfejet vagy lábat megtalálta.

A feladat végrehajtására adható maximális pontszám 200.

A feladat végrehajtását a végbírónak a helyszínen értékelnie kell, a bírálati lap kitöltésével és tartalmának ismertetésével. A bírálati lapot a végbírónak és a vérebvezetőnek a helyszínen alá kell írniuk, az indító bíró pedig az egyeztetést követően látja el kézjegyével a bírálati lapot.

 

Feladat megnevezése Pontszám

 

<30 perc = 80 pont

30-35 perc = 70 pont

35-40 perc = 60 pont

A csapa kidolgozásának időtartama 40-45 perc = 50 pont

45-50 perc = 40 pont

50-55 perc = 30 pont

55-60 perc = 20 pont

 

 

 

 

80

Csapaigazoló jelek megtalálása és átadása 10 db (csontonként 12 pont)

120

Összes lehetséges pontszám:

200

 

Díjba sorolás feltételei:

 

A versenyen eredményesen szerepelt vérebeket és vezetőiket az alábbi feltételekkel sorolják díjba:.

I. díj (Nv I.) 120 pont feletti teljesítmény

II. díj (Nv II.) 80-120 pont közötti teljesítmény

III. díj (Nv. III.) 50–80 pont közötti teljesítmény

A végső sorrend megállapításánál az azonos díjbasorolással és pontszámmal végzett kutyák között a több megtalált csapajel dönt, ha ez is azonos, a szukát,ill. a fiatalabbat kell előre sorolni.

 

 

 

 

3./ Fővizsga

 

Kizárólag a vadászat adta természetes vércsapán történhet. A fővizsgára való nevezés elfogadásával, a rendező nem vállalja vizsgára alkalmas munka biztosítását.

 

A vizsgázó vagy MVE bíró sebzésén vizsga nem történhet.

 

A nevezési díj befizetése és a nevezés elfogadása, egyedi vizsga esetén az első a vizsga követelményeknek megfelelő sebzés kidolgozására, vagy az ugyanazon napon kidolgozott és bírált vizsgamunkákra vonatkozik. Ha a vizsgázó eredményes fővizsga birtokában új munkát szeretne, újra kell neveznie.

 

Csak akkor értékelhető a fővizsga, ha a vad a keresés során terítékre kerül, vagy minden kétséget kizáróan eljutnak arra a pontra ahol a vad korábban terítékre került.

 

Sikertelen a fővizsga, ha a vizsgázó kutyát követően másik kutya igazolhatóan tovább jut a sebzett nyomán, ekkor a vezetékmunka osztályzata 0.

 

Sikertelen próbálkozást követően a vizsga megismétléséhez újból be kell fizetni a nevezési díjat.

 

Amennyiben egy kutyáról fővizsga során kiderül, hogy némán hajszázik, úgy a további vizsgalehetőségekből történő végleges kizárás előtt mesterséges körülmények között (disznóskert) lehetőséget kaphat hangadás bizonyítására.

 

a./ Egyéni fővizsga

 

- Egyéni bejelentkezés alapján az eredményes elővizsgát tett kutyák részére vadászati körülmények között történik előre nem tervezhető időpontban. A vizsgára alkalmas sebzést, a vizsgázó, a felkért bírók és a körzetvezető együttműködve választják ki. A vizsga koordinálásáért a területileg illetékes körzetvezető felelős.

 

 

 

b./Szervezett fővizsga

 

A Magyar Véreb Egylet elnökségének, vagy körzetvezetőinek szervezésében vadászati körülmények között zajlik, előre kitűzött időpontban

 

 

 

 

A díjak megítéléséhez részleteiben és összességében szükséges értékelés legalsó határa a következő:

 

Feladatok

Ész.

A megkívánt legalacsonyabb pontszám

 

 

I. díj

II. díj

III. díj

a. Vezetékmunka

30

105

75

45

b. Hajsza

10

25

15

-

c. Állóra csaholás

10

15

10

-

d. A vadnál való viselkedés

6

9

9

9

 

 

 

 

 

 

 

182 - 224

158-181

132-157

 

 

Második díj akkor is kiadható, ha a kutyának nem volt alkalma hajszára, ekkor azonban csak olyan feltétel mellett, hogy a vezetékmunka 4-es osztályzattal lett értékelve.

Ha a kutyának volt alkalma hajszára, úgy második díj eléréséért ezt legalább 2 osztályzattal kellett, hogy értékeljék. Ilyen feltétel mellett a második díj elnyeréséhez vezetékmunkáért elég a 3 osztályzat.

 

 

Versenyen az egyes díjcsoportokon belül egyenlő összpontszám esetén a sorrend megállapításánál elsősorban a jobb vezetékmunka s azután a jobb hajsza a döntő, illetve az összteljesítmény, amit a kutya és vezetője nyújtott. (Vezetékre vétel, elfektetés, véreb vezeték kezelése, vezető-felkészültsége, stb.)

 

a./ Vezetékmunka hideg, természetes vérnyomon. (30)

 

A rálövés, ill. az elugrás helyét és az esetleges sebjeleket, mint vért, golyóvágta szőrt, csont szilánkot a kutyának mutatnia kell.

Miután a kutya a rálövés helyét lehetőleg alaposan megvizsgálta, nyugodtan, mélyen tartott orral induljon el, a sebzett nyomot hosszú vezetéken kövesse.

 

 

Sebjeleknek füveken, bokrokon való megmutatásakor a kutya felemelheti orrát.

 

A sebzett nyomát annak minden szögletével ki kell dolgoznia anélkül, hogy közben más vad keresztező csapájára átváltana. Ezeket megmutathatja, az sem hiba, ha ilyen nyomot 50-60 méter hosszan követ, ha ezután tévedését magától észreveszi, és ismét a sebzett nyomára fordul.

 

Egészséges vadat, mely munka közben a kutya elé kerül, figyelemre se méltassa, semmi esetre ne akarja követni.

 

A kutyának a vérnyomot a sebágyig, a beteg vagy kimúlt vadig ki kell dolgoznia, ha csak a vezető és bíró arra a meggyőződésre nem jutnak, hogy a vad nem kerülhet terítékre.

Ebben az esetben a keresést abba kell hagyni. Ha a nehéz terepviszonyok lehetetlenné teszik a nyom folyamatos követését, akkor a kutyával előre kell kerestetni, míg a sebzett vad nyomát újból megtalálja. Az előzőleg követett, újra megtalált nyomot vegye fel, mutassa, s bíztatásra dolgozzon tovább. Más nyomot ne akarjon követni.

 

 

5./ Ha a vizsgamunkára felhívott vezető megkapta a bírótól szükséges felvilágosításokat, úgy elindul a rálövés helyére. Előtte elfekteti kutyáját a nyom közelében, szél felett. A rálövés helyén a vezetőnek saját magának kell megállapítani a találat helyét a lőjelek alapján.

 

 

6./ Ha a vezető elmondta a véleményét a feltételezett sebzést illetően, vezetékét lecsavarja és megkezdi az utánkeresést. Ha a vezető a talált lőjelek alapján nem tud világos képet adni a találat helyéről, úgy kutyája segítségével igyekszik további lőjeleket felkeresni, majd ezután hosszú vezetékre engedve megkezdi a keresést.

 

 

7./ A szíj kezelése a munka során a vezető dolga, de nem térhet el a szokásos formáktól.

 

8./ A bíró rendelkezésére a vezető hosszú szíjat kell hogy adjon a kutyának.

 

9./ A vezetőnek keresés közben fel kell hívni a bíró figyelmét minden vérre, amit a kutya megmutatott vagy amit ő talált meg.

 

 

10./ Esetenként a nyomon a kutyát vissza kell tartani, esetleg megállásra parancsolni.

Önkényes előreszaladás nem engedhető meg. A bírónak és vezetőnek együtt kell haladni.

 

 

11./ Ha a kutya a vérnyomot már nem tudná tovább tartani, úgy a vezető a bíróval egyetértésben előre vagy vissza foghat a nyomon, de ilyen módon a nyomot legfeljebb háromszor szabad elhagyni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b./ Hajsza (10)

 

Ha a vezető a vezetékmunka folyamán már hideg fekvést talál, melyet a sebzett vad már hosszabb idő előtt elhagyott, úgy a nyomot a vezetéken az újabb meleg fekvésig, vagy addig kell követni, míg a sebzett vad a kutya előtt fel nem kelt, vagy a bírákkal együttesen arról győződnek meg, hogy a sebzett vad nem sokkal előbb kelt fel.

 

A bíró engedélyével a vezető kutyáját a friss sebágyon vagy a meleg nyomon elengedheti. A szabadon engedett kutyának tovább kell követni a nyomot, kitartó folyamatos, hangos űzéssel, míg a vadat meg nem állítja.

 

Ha a kutyát tévedésből egészséges vad után engedik szabadon, úgy magától abba kell hagynia annak űzését, vezetőjéhez vissza kell térnie.

 

A bírónak figyelnie kell arra, hogy a kutya miként hajt, nyomon vagy csak látásra csahol-e. Hogy szenvedéllyel és teli torokkal követi-e a vadat vagy pedig csak gyengén és időnként ad hangot, vezetőjéhez visszajön-e és annak ismételten utasítania kell-e?

 

A 4-es osztályzatot csak kitartó és állandó hangos űzésért lehet megadni. Olyan kutyák, amelyek némán hajtanak, a vad meglátásra után sem adnak hangot, a bírálatból kizárandók.

 

A hajszára engedés időpontját úgy kell megválasztania a bíróknak,hogy a kutya hang adását el tudják bírálni, ehhez a vezetőtől kapott információkat kell alapul venni.

 

- nyomhang esetében csak akkor szabad csatolni a kutyát, ha a vadat nem látja

- szemre csaholó kutyánál úgy kell megválasztani a csatolás helyét, hogy az ugatást nagy valószínűséggel hallani lehessen.

 

Hajszából való visszatérés esetén a további vezetékmunka során kell kideríteni, miért hagyta ott a kutya a vadat. Leküzdhetetlen terepakadály(a.) esetén nem számít hibának, ha a vad visszatörése (b.) estén történt a csapavesztés,és a visszatérés, akkor az osztályzat csökkentésével büntetendő, egyéb okokból eredő csapatévesztés,vagy leküzdhető terep akadály miatti visszatérés (c.), ill. érdektelenség ( d.) miatti visszatérés esetén az osztályzat 0.

 

A megismételt, eredményes hajsza során nyújtott teljesítmény alapján kell a bírálatot elvégezni az a. és b. esetekben, c. és d. esetben az esetlegesen eredményes ismételt hajsza ellenére is 0 az osztályzat.

 

 

 

c./ Állóra csaholás (10)

 

Ha a sebzett vad a kutya előtt megállott, úgy azt teli torokból ugatnia kell.

 

A kutyának igyekeznie kell a vadat helyben tartani, csánkjába való belefogással,forgatással kell ezt megvalósítania. A kitörő vadat kényszerítse újbóli megállásra.

 

A vad lerántása hibának számít,ennek büntetése a részletes értékelésnél a hangra adott 1-esosztályzat.

 

A bírónak az állóra csaholás közben a kutyát pontosan meg kell figyelnie, s közben különösen a kitartásra kell ügyelni, melyet a kutya állítás és ugatás közben mutat. A véreb a vadat semmi körülmények között nem hagyhatja el, amíg ereje ki nem merül.

 

 

 

 

d./ A vadnál való viselkedés (6)

 

A kimúlt vad kikezdését a kutyának nem szabad megkísérelni. A lövés helyének nyalogatása megengedett.

Fiatal és temperamentumos kutyák mindig megkísérlik, hogy itt vagy ott a vadba belecsimpaszkodjanak. Ez nem tekinthető durva hibának. Mindenesetre megkülönböztetendő, hogy szenvedélyes magatartásról, öröm és szenvedély kifejezéséről van-e szó, vagy pedig egyik vagy mindkét első láb ráhelyezésével, nyilvánvalóan a vad kikezdésének szándéka mutatkozik meg.

 

 

AZ UTÁNKERESÉS RÉSZLETES ÉRTÉKELÉSE

 

A./ Vezetékmunka természetes vérnyomon

 

A nyom ideje

 

24 óránál idősebb = nehéz (4)

12 óránál idősebb = normál(3)

6 óránál idősebb = könnyű(2)

6 óránál fiatalabb = elégséges (1)

 

Amennyiben a csapa jól elkülöníthetően különböző korú szakaszokból áll,akkor

a hosszukhoz arányítva kell átlagolni az osztályzatot.

 

 

 

 

 

A nyom hossza

 

2000 méternél több = nehéz(4)

500 méternél több = normál(3)

300 méternél több = könnyű(2)

300 méter = elégséges (1)

 

300 méter alatti csapázás = nem értékelhető

 

A friss sebágytól ,meleg nyomon a hajszára csatolásig végzett munka ( ún. „tolja maga előtt a vadat”) hossza nem számít bele az értékelésbe

 

Időjárási viszonyok

 

Nagyon meleg, száraz, szél, erős napsugárzás,

esős, viharos, fagyos = nehéz(4)

Száraz, felhős, harmat, könnyű eső = normál(3)

Nedves, hideg idő = könnyű(2)

 

Talajviszonyok

 

Száraz, aljnövényzet nélkül, erős,

kemény hótakaró = nehéz(4)

Száraz, aljnövényzet, mérsékelt hótakaró = normál(3)

Nedves, kutya orránál magasabb aljnövényzet,

kevés hótakaró = könnyű(2)

 

Nehézségek

Sok friss nyom, vadbőség, szembefordulás

a nyommal = nehéz(4)

Kevésbé vadbő terület = normál(3)

Egyszerű nyom, kevés vaddal = könnyű(2)

 

A találat helyét figyelembe kell venni!

 

A kutya munkájának értékelése

a./ Nyomtartás

b./ Orr használat

c./ Önkorrigáló képesség

d./ Kutya és vezető közti összmunka

 

Ellenőrzési lehetőségek

 

Nem látható, nagyon kevés vér

mindenféle kontroll nélkül = nehéz(4)

Csekély kontroll lehetőség = normál(3)

Jó kontroll lehetőség, erős vér = könnyű(2)

 

 

HAJSZA

 

Mikéntje:

 

éles nagyon jó(4)

folyamatos jó(3)

jó tempóban elegendő(2)

vigyázva hiányos(1)

félve, meg kell ismételni,

vezetőhöz tapad nem elegendő(0)

 

Hang:

 

folyamatos hajszahang(szemre csahol vagy nyomhang) nagyon jó(4)

 

rövid megszakítással(szemre csahol vagy nyomhang) jó(3)

 

több megszakítással(szemre csahol vagy nyomhang) elegendő(2)

 

gyenge, időnként hang(szemre csahol vagy nyomhang) hiányos(1)

néma nem elegendő(0) – kizárandó!

 

 

Nehézségek

 

a./ Csapatban lévő vad kiválasztása

b./ Más nyomok által zavaró körülmények

c./ Beteg, vagy elhullott állat

d./ Terepakadályok

e./ Vizek

f./ Forgalmas utak, emberek, állatok

 

A hajsza időtartama

 

15 percnél több = nagyon jó(4)

10 -15 perc = jó(3)

5 - 10 perc = elegendő(2)

5 perc alatt = elégséges(1)

 

A hajsza időtartamának nem kell minden esetben a fönt felsorolt értékeknek megfelelnie. Az elejtett vadnál a bírók döntenek, hogy a vadat a lövés módja miatt előbb is terítékre lehetett volna-e hozni. Az értékelést ezután meg kell változtatni.

 

Állítás

Befolyásoló tényezők

Hang

kitartó = nagyon jó(4)

kisebb szünetek = jó(3)

nagyobb szünetek = elegendő(2)

gyenge, nagy szünetekkel/lerántotta a vadat = hiányos(1)

néma = nem elegendő(0)-kizárás!

 

Kitartás és magatartás

kitartó, rámenős = nagyon jó(4)

kitartó, de nem eléggé rámenős

óvatos = jó(3)

nagyon óvatos, rá kell beszélni = elegendő(2)

ismételten elhagyja a vadat,

durván rá kell beszélni = elégséges(1)

 

 

Viselkedés a kimúlt vadnál

 

A kutya a vadnál marad,

, anélkül, hogy a vezetője a

közelben lenne, enyhe belekapás,

cibálás megengedett ,

idegenről nem vesz tudomást,magabiztos = nagyon jó(4)

Energikusan védi a vadat az idegenektől = jó(3)

Bizonytalanul viselkedik vagy

energikusan védi a vadat gazdájával szemben is = elegendőtől (2)

Erősen bizonytalan,félős = elégséges(1)

A kutya vadat ráállva kikezdi,

vagy nem meri megközelíteni félelemből = nem elegendő(0)

 

 

 

 

 

.

 

Az értékelés formája: díjba sorolás és sorrend

 

4./ ISHV Suche

 

Az ISHV szabályzata alapján kerül megrendezésre.

A Magyar Véreb Egylet elnöksége jelöli ki erre a vizsgára az Egyletet képviselő a kutyát és vezetőjét.

 

A kijelölés feltételei:

- nagyszámú eredményes munka

- fővizsgán elért eredmény

- nagy rutin kutya és vezetője részéről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.sz melléklet

 

NEVEZÉSI LAP

 

 

A rendezvény helyszíne:……………………………………………………….

 

Időpontja:……………………………… ………………..……………………..

A nevezett kutya tkv-i neve: ……………….…………………………………

Fajtája és ivara: ………………………………..………………………………

Tkv-i száma: …………………………..………………………………………

Születési ideje: …………………………………………………………………

Tulajdonos neve: ………………………………………………………………

A kutyavezető neve és elérhetősége: …………………………………………

Dátum: ……………………… ………………….

Aláírás

Szükséges mellékletek(másolatként):

elővizsga

elővizsga-NV

fővizsga

tenyészszemle

tagsági viszony igazolása

tagsági viszony igazolása

tagsági viszony igazolása

tagsági viszony igazolása

származási lap mindkét oldala

származási lap mindkét oldala

származási lap mindkét oldala

származási lap mindkét oldala

nevezési díj befizetésének igazolása

nevezési díj befizetésének igazolása

nevezési díj befizetésének igazolása

nevezési díj befizetésének igazolása

 

elővizsga bizonyítvány

elővizsga bizonyítvány

elővizsga bizonyítvány

 

 

VAV-igazolvány

HD minősítés másolata

 

 

2db hajsza igazolás

 

 

ELŐVIZSGA BÍRÁLATI LAP

 

Véreb neve : ......................................

Fajta megnevezése : ..........................

Törzskönyvi szám : ...........................

Ivar : ............. Szül.idő : ..............

Tulajdonos : .....................................

Vezető neve : ......................................

 

 

Sorszám

Feladat megnevezése

Értékszám

Osztályzat

Elért pontszám

Megjegyzés

1.

 

A véreb szíjravétele

3

 

 

 

2.

Vezetés láb mellett vezetéken

3

 

 

 

3.

 

Elfektetés szabadon

(vagy rögzített szíjon)

6

(3)

 

 

 

4.

 

Viselkedés lövésre

4

 

 

 

5.

 

Előre kerestetés vezetéken, a rálövés helyének jelzése

8

 

 

 

6.

Vezetékmunka …………………..vércsapán

30

 

 

 

7.

Viselkedés elejtett vadnál

6

 

 

 

 

ÖSSZES PONTSZÁM

 

 

 

 

 

 

 

Dátum : ....................................................... Elért eredmény : megfelelt nem felelt meg

 

Véreb jellemzése (megfelelő részek aláhúzandók):

Idegállapot: nyugodt - érdeklődő - érzékeny - félős - fél

Viselkedés: magabiztos - kiegyensúlyozott - ideges - félős - nyüszít – harapós - verekedős

 

 

.............................................. ........................................

bíró bíró

ph.

 

NEHEZÍTETT VÉRCSAPA VIZSGA BÍRÁLATI LAP

 

 

Feladat megnevezése Pontszám

 

Rálövés helyének megtalálása és jelentése

10

Csapa visszatörésének korrekt kidolgozása

40

Derékszögű törések korrekt kidolgozása (törésenként 20 pont)

40

Sebágyak megtalálása és jelentése (sebágyanként 15 pont)

30

Csapaigazoló jelek megtalálása és átadása (jelenként 20 pont)

100

Összes lehetséges pontszám:

220

 

Díjba sorolás feltételei:

 

A versenyen eredményesen szerepelt vérebeket és vezetőiket rangsor nélkül sorolják díjba.

 

I. díj (Nv I.) eredményes munka visszahívás nélkül, a max. pontszám 60%-nak elérésével

II. díj (Nv II.) eredményes munka 1 visszahívással, a max. pontszám 40%nak elérésével

III. díj (Nv. III.) eredményes munka, 2 visszahívással, 40 % alatti pontszámmal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEHEZÍTETT VÉRCSAPA VIZSGA BÍRÁLATI LAP

 

 

 

Feladat megnevezése Pontszám

 

> 45 perc = 120 pont

45-50 perc = 105 pont

50-55 perc = 90 pont

A csapa kidolgozásának időtartama 55-60 perc = 75 pont

60-65 perc = 60 pont

65-70 perc = 45 pont

70-75 perc = 30 pont

 

 

 

 

120

Csapaigazoló jelek megtalálása és átadása 5 db (csontonként 20 pont)

100

Összes lehetséges pontszám:

220

 

Díjba sorolás feltételei:

 

A versenyen eredményesen szerepelt vérebeket és vezetőiket az alábbi feltételekkel sorolják díjba:.

I. díj (Nv I.) 150 pont feletti teljesítmény (legalább 3 db csapajel megtalálásával)

II. díj (Nv II.) 100 –149 pont közötti teljesítmény (legalább 2 db csapajel megtalálásával)

III. díj (Nv. III.) 50 – 99 pont közötti teljesítmény (legalább 1 db csapajel megtalálásával)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FŐVIZSGA

 

Véreb neve : ......................................

Fajta: ............... Ivar:………............

Törzskönyvi szám : ...........................

Tulajdonos : .....................................

 

Vezető neve : ......................................
 

Vadászterület neve:………………….

Sebzett vadfaj:……………………… Találat helye:……………………..

Sebzés időpontja………… Keresés kezdete………………… Keresés vége…………..

 

Hajsza hang vezető elmondása alapján: nyomhang szemre csahol néma

Hajsza hang bírálat alapján: nyomhang szemre csahol néma

 

 

 

Sorszám

Feladat megnevezése

Értékszám

Osztályzat

Elért pontszám

Megjegyzés

1.

Vezetékmunka természetes vércsapán

30

 

 

 

2.

Hajsza

 

10

 

 

 

3.

 

Állóra csaholás

 

10

 

 

 

4.

 

Dermedtre csaholás vagy vezetés

10

 

 

 

5.

 

Viselkedés elejtett vadnál

6

 

 

 

 

ÖSSZES PONTSZÁM

 

 

 

 

 

 

 

Dátum : ....................................................... Elért eredmény : …….. díj

 

 

.............................................. ........................................

bíró ph. bíró

 

 

 

Hajszahang pótlólagos bírálata

 

 

Véreb neve : ......................................

Fajta megnevezése : ..........................

Törzskönyvi szám : ...........................

Ivar : ............. Szül.idő : ..............

Tulajdonos : .....................................

Vezető neve : ......................................

 

 

 

 

Feladat

Értékszám

Osztályzat

Pontszám

Hajsza hang

10

 

 

Álló vaddisznó csaholása

10

 

 

Összpontszám:

 

 

 

 

Dátum : .......................................................

 

 

 

 

 

.............................................. ........................................

bíró ph. bíró

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igazolás,eredményes hajszás munkáról

(fővizsga nevezés melléklete)

 

Véreb neve : ......................................

Fajta megnevezése : ..........................

Törzskönyvi szám : ...........................

Ivar : ............. Szül.idő : ..............

Tulajdonos : .....................................

Vezető neve : ......................................

 

 

Vadászterület: Sebzett vadfaj:

 

Utánkeresés időpontja:

 

Csapa kora: ……. óra Csapa hossza:……….. m

 

Hajsza hossza: …….. m Hajsza időtartama:……. perc

Állítás időtartama:…… perc

 

Hajsza hang

(megfelelő rész, részek aláhúzandók)

A véreb a meleg nyomott ugatta, anélkül, hogy a vadat látná

A véreb a megpillantott vadat ugatta hajsza közben

Hajsza közben hangot adott a véreb, de nem voltak megítélhetőek a körülmények

Csak az állóra csaholást lehetett hallani

 

Tanú neve,címe,telefonszáma:

 

 

………………. …………………..

Vérebvezető Tanú