PIROS PECSÉT BEVONÁSA

Néha felüti a fejét az Egyleten belül, többnyire félinformációk félremagyrázása okán egy-két rémhír.

Újabban az, hogy a nemzetközi vérebszövetség tenyésztési hibák miatt bevonta a MVE-től az általa kiadott piros pecséteket, amelyek az előírásolnak megfelelő tenyésztést voltak hívatottak igazolni. Sajnálattal be kell valljuk, a hír igaz, a pecséteket le kellett adjuk, de velünk együtt minden tagszövetség, beleértve a két német vérebklubot (Hirschmann Verein, és a Klub für Bayerische Gebirgschweishund) is visszaadta pecséteket.

Az ok igen egyszerű, most tért át egységesen az ISHV a pecsétek helyett a sorszámozott vignetták használatára, így a pecsétek ki lettek vonva a forgalomból.

A MVE már megrendelte a kellő számú vignettát mind a hannoveri minda bajor vérebek számára, így a jövőben sem lesz akadálya annak, hogy az előírásoknak megfelelően tenyésztett vérebeink az ISHV megkülönböztető jelzést megkapját törzskönyveikre!