Vérebes "vízi balett", két szarvassal -egy napon Kammermann Péter

Vérebes „vízi balett”, két szarvassal -- egy napon 
Kammermann Péter 

Sok rutinos, több száz eredményes utánkereséssel rendelkező vérebes kolléga történetét hallgattam már végig. Valamennyien egybehangzóan állították, hogy több olyan utánkeresésük történt, amelyet soha nem fognak elfelejteni. 

Jómagam még a tapasztalatlanok rögös útját járom, de az egy napon tett két eredményes utánkeresés, azt hiszem, soha nem merül a feledés homályába. 
Az elmúlt szezon októberében történt. Esti cserkelésen bikára lőttek; körülbelül tíz tarvaddal mozgott, egy olyan mély fekvésű erdőrészben, ahol a szeptemberi áradás után megmaradt a pangóvíz. Csizmaszár közepéig érő vízben keresgélték a rálövés helyét. A nyáras alatti szederleveleken minimális, csapott vért találtak, de a sebző és a kísérő vadász is egyértelműen látta, hogy a bika előrebukott, mintha kirántották volna a lábait, azaz jó lövést jelzett. A rálövés helyét pontosan megjelölték, majd telefonon értesítettek. Másnap reggel halaszthatatlan elintéznivalóm akadt, ezért csak tíz óra körül tudtam elkezdeni a munkát. Közben a szomszédos terület fővadásza is telefonált, hogy egy szarvastehenet sebzett meg a vendége. Távcsővel pontosan látta, hogy a tarvad belelépett a lövésbe, így az hátracsúszott. Száz méter után be is fejezték a keresést, tudván, hogy nagyobb kárt okoznak, ha tovább mennek és felverik a vadat. Megbeszéltük, hogy a bikakeresés végeztével tudok indulni. 
Az erdőrészletben szabályosan „állt” a szarvasszag, azaz emberi orral is érzékelhető volt, ahogy a visszamaradt víz felett a párában, gomolygó ködben a jellegzetes „illatuk” megmaradt. Az ártéri mikro-domborzatok között a magaslatok mind telis-tele voltak éjszakai szarvasnyommal, a puha, vizes-sáros talaj felforgatva a giliszták és csigák után kutató vaddisznók által. A vérebem minden irányba próbálkozott, néhol úszva kellet a magaslatok között haladnia! Folyamatos szaglászással, mindenfelé -- alacsony és magas orral is -- keresett, mutatta a sáros kenéseket, de egyiknél sem volt kontrollálható nyom. Újra visszamentünk a rálövés helyére, újra kezdődött a bogozás. Egy kicsit más lett az irány, de értékelhető kontrollnyom itt sem volt. A kutyát megállítottam, elé kerültem, hátha ő maga semmisíti meg a vizes caplatással a neki lényegtelen, de nekem nagyon fontos vércseppeket, kenéseket. Sajnos semmi értékelhetőt nem találtam. Félkörívben kilábaltunk, hogy újra a rálövéstől induljunk. A magaslaton vezető erős váltóhoz érve a kutya felélénkült, lenéztem a földre: vér! Sok vér! Kutya elfektetve, telefonálok a lemaradt sebzőnek és hivatásos vadásznak, útbaigazítottam őket, és várakozás közben nézegettem a puha földben a bevágódott lábnyomokat. Megérkeztek, megvan az irány, felvetettem a nyomot. A kis testű szuka belefeküdt a nyaklóba, húzott a ritkás erdőrészben. Végig erős volt a vérnyom, szabad szemmel is jól követhető. Harminc méterre elhaladtunk egy kétszáz négyzetméter kiterjedésű, sűrű nádfolt mellett, mondtam is félhangosan a kísérőknek, ha én sebzett bika lennék, biztosan ide feküdnék! Ebben a pillanatban kiperdült a nádból egy szarvasünő és elvágtatott. 
Kutyanyugtatás, pár perces elfektetés, majd továbbindultunk. Lement a vízpartig a beteg, majd pár méteren saját nyomán visszafordult. Itt is sok vad mozgott az éjszaka, rengeteg vaddisznó és szarvas hagyta itt a lábnévjegyét, időbe telt, mire kisilabizáltuk a jó nyomot. Csökkenő vérmennyiség, ébredező remények. A partélen, ahol jöttünk, egy nyitott V alak másik szárán kezd a nyom visszafelé menni. Egyenesen bele a nádfoltba. Én az iszonyatos sűrű nádas egyik végén bújok a kutya után négykézláb, mire a velem párhuzamosan közlekedő -- a sűrű nádas végigmászásától eltekintő -- vendég kiáltotta, hogy itt a sebzett, itt a sebzett! Kutyát visszahúztam, nyaklót le, ölbe kaptam, rohantam vele a vendéghez, mondta rögtön, hogy az első lába van magasan ellőve, és mutatta a vért a csapán. Itt felgyorsultak az egyébként nagy nyugalmat és önfegyelmet igénylő utánkeresés eseményei. Én szó szerint „rádobtam” a csapára a vérebet, megadván a kezdő lendületet, és kezdődött a nyomhangos hajsza. Rövid idő után egy helyből jött az ugatás. Szélirány ellenőrzése, a szelünk jó volt, majd erőltetett menetben mentünk a hang irányába. Közben csörgött a telefon, a szomszéd érdeklődött, hogy előreláthatóan mikor megyek a másik sebzéshez, de eközben a telefonba már behallatszott az állóra csaholás. Idősebb, rutinos jáger tudja, hogy ez általában a munka végét jelzi! Megbeszéltük, hogy amint tudok, megyek! Senki nem gondolta, hogy ez csak órák múlva következik be. 
A bikához óvatosan közelítettünk, de így is észrevett minket. Megindult, egyenesen neki a víznek, rohantunk mi is, ahogy tudtunk, a keresztben fekvő fákon bukdácsoltunk. Közben egy nagy csobbanást hallottunk, és leérve a vízhez, láttuk a bikát úszni, nyomában a hangosan nyifogó vérebbel. A vendéget gyorsan messzebb küldtem ötven méterrel, hátha ő jobb pozícióba kerül a kegyelemlövés megadásához. Azonban lőni nem lehetett, mivel csak az agancsos feje látszott, és a kutya is ott mozgott közvetlen közel. A vízben hajszázó eb elé került, próbálta visszakanyarítani, de a bika csak forgott. Egyszer csak átért a kis szigetre, kitámolygott a partra, ekkor megszólalt a vendég 9,3x62 kaliberű fegyvere, elkezdtem én is lőni a 8x57-es Mauserrel. Közben kiáltottam, hogy vigyázzon a vérebre, magasakat lőttünk, hogy a kutyában nehogy kárt tegyünk. Hét lövés után megtántorodott, összecsuklott. Közvetlenül a vízparton, az ártéri erdő bujaságában lett végső nyughelye. A kutya illendőségből megrángatta néhányszor, majd leballagott inni. Kifújtuk a gőzt, a vendég megölelt, gratulált. Jóleső érzés kerített hatalmába. 

Kutyakalamajka 
Eredményes utánkereséseink során a vadtól csak vezetéken tudtam elhozni a vérebemet, magától a világ minden kincséért sem hagyná ott, erős benne a vadőrzési hajlam. Ez villant be most is, és én könyörgőre fogtam a dolgot, hívogattam előbb nyugodtan, majd egyre türelmetlenebbül -- mivel indultam volna a másik utánkeresésre --, de nem akaródzott visszaúsznia hozzánk. Nem ragozom tovább, negyed óra elteltével sem boldogultam, a tízfokos Duna-víz éles határt húzott kettőnk közé. Lőttem egy párat a levegőbe, hátha átcsábul, de közben csak annyit értem el, hogy elfogyott a lőszerem. Átúszni nem fogok érte -- gondoltam --, a bikáért is csak motorcsónakkal lehet átmenni, ezért megbeszéltük, hogy beugrasztják őt is a ladikba, és a hajókikötőben felveszem. Visszamentünk a hátrahagyott terepjáróhoz, közben a kísérővadász embereket toborzott telefonon, akik segítenek majd a nagy testű bikát beemelni a ladikba. Nekem haza kellett mennem lőszerért, ez idő alatt lebonyolódott a bikaszállítás is. Hannoverimet felvettem a hajókikötőben, és indulás a reggeli sebzés helyére! 
A rálövésnél rövid helyzetelemzés, kutyám gyorsan felvette a csapát, határozottan követte, a szemmel is jól látható vérnyomot. Pár száz méter kacskaringózás után nyílegyesen egy holtág irányába tartott a sebzett. A tapasztaltak szerint egy erősen beteg vad nem szívesen vág neki egy nagyobb vízfelületnek, ebben reménykedtünk most is. Kiértünk a nyúlgáthoz, itt már csak ötven méterre van a holtág, előtte kubikgödrök partján nevelkedett keskeny erdősáv, majd mögötte tíz méter széles nádas és a nyílt víz. Szuszogva kapaszkodtam fel a gátoldalban, a kutya a vezeték végén már lefelé tartott. Egyszer csak recsegés-ropogás, jött a pillanatnyi megérzés, hogy ez csak a sebzett lehet, és lecsatoltam a kutyát hajszára. Tört a nád, majd nagy csobbanás és és a kutya már nyomhangosan úszva hajszázott is. Én lerohantam a vízpartra, derékig gázoltam a „kellemesen” hűvös októberi vízben, és a mai napon már másodszorra egy látványos kép tárult elém. A tehén elöl és a véreb mögötte, szép zenei aláfestéssel, a hajsza hangjaival. A kísérő fővadász egy vízparti fára kapaszkodott fel, és onnan nézte a küzdelmet! Próbáltam segíteni a kutyának, de nem tudtam, mert a tehén ellenkező irányba úszott, és derékig a hideg vízben állva lehetetlenség pontosan célozni a kis felületet nyújtó fejre. Közben a háttérben hallottam, hogy a fa tetején, mobiltelefonon egyeztetnek a szolgálati ladik pontos helyéről az erdésszel -- micsoda szerencse --, a sorompóknál használt erdészeti egyenlakattal volt lezárva, nem is olyan messze a vízparton. Kész a terv, gyors ladikkeresés, egyenkulcs kéznél van, majd a mericskével kidobálták a vizet, alkalmas rudakkal kormányozták irányomba a lélekvesztőt. Közben a kutya már utolérte a tarvadat, néha a hátán, néha a fején táncolt, egy helyben forgatta. Egyre többször merült a víz alá a sebzett feje. A két kísérő behúzott a ladikba, a kutya segítségére indultunk. Hárman egyensúlyoztunk, és miközben a magunk ladikban tartásával, egyensúlyozásával voltunk elfoglalva, a kutya elhallgatott. Ahogy mondani szokták, lepörgött előttem életem (kutyám) filmje, és a legrosszabbra gyanakodtunk. A busafejű tehén az őt csipkedő kutya felé csaphatott és a kutya fejét eltalálva, az elvesztette az eszméletét és valahol a holtág alján fekszik -- gondoltam én. De a következő pillanatban észrevettük a nádas szélén, a zsombékon pihenő vérebet, aki újult erővel indult a tehén felé. Nem vacilláltam tovább, feltámasztottam a térdemre és megadtam a kegyelemlövést, a golyó a víz alatt haladva jutott be a testbe. Igaz, erről a ladikban tartózkodókat elfelejtettem értesíteni, és majdnem kiugrottak a dörrenés hangjára. A tehén elcsendesedett, amikor melléértünk a ladikkal. Fáradt, kimerült vérebemet beemeltem, majd a szarvas következett. Kicsáklyáztuk magunkat a partra, kiszálltunk, zsigerelés közben végigéltük újra az utánkeresés pillanatait. Mezőőr barátomnak -- és egyben vadásztársamnak -- ez volt élete első utánkeresése, amelyen részt vett, ő is lassan szabadult az események hatása alól! Természetesen a fényképezőgép az autónál maradt, de ehhez a mai naphoz amúgy is videokamerára lett volna szükségünk, mert akkor a „vízi balett” összes pillanatát felvehettük volna. De nekem, a vadászemlékeim között e nélkül is mindig eszembe fog jutni a "vérebes vízi balett két szarvassal, egy napon". (Azóta már beszereztem egy kis kézi kamerát, utánkeresés közben állandóan ott lóg a nyakamban, hátha, még egyszer…)