Beküldés dátuma: 2015. 12. 27.
Írta: Kammermann Péter
MEGHÍVÓ Tisztelt Vérebegyleti Tag!   Ezúton értesítjük a Magyar Véreb Egylet tagjait, hogy az éves közgyűlésünket 2016. 02.06.-án szombaton a HM Kaszó Zrt. Tornacsarnokában tartjuk 20 órai kezdettel az alábbi napirendi pontok szerint: Az elnökség beszámolója az elmúlt év tevékenységéről (dr.Buzgó József elnök)Pénzügyi beszámoló az elmúlt évről (Onofer Attila titkár)Tenyésztési és teljesítményeredmények az elmúlt évről (Pukánszki Zoltán teny.felelős)Bírói testület beszámolója ( Nyúl András bírói testület elnöke)A Felügyelő Bizottság beszámolója az elmúlt évről (Galamb Gábor FB elnök)Beszámoló a Köztestületi tevékenységről (dr.Buzgó József elnök)Egyebek,  Értesítjük a MVE tagjait, ha az eredetileg meghirdetett időpontban nem lenne a határozatképességhez elegendő a megjelentek száma, úgy egy órával későbbi időpontban, azonos helyszínnel és napirenddel megtartjuk a közgyűlést, mely a résztvevők létszámától függetlenül határozatképessé válik. ...
Beküldés dátuma: 2015. 12. 18.
Írta: Buzgó József
Néha felüti a fejét az Egyleten belül, többnyire félinformációk félremagyrázása okán egy-két rémhír. Újabban az, hogy a nemzetközi vérebszövetség tenyésztési hibák miatt bevonta a MVE-től az általa kiadott piros pecséteket, amelyek az előírásolnak megfelelő tenyésztést voltak hívatottak igazolni. Sajnálattal be kell valljuk, a hír igaz, a pecséteket le kellett adjuk, de velünk együtt minden tagszövetség, beleértve a két német vérebklubot (Hirschmann Verein, és a Klub für Bayerische Gebirgschweishund) is visszaadta pecséteket. Az ok igen egyszerű, most tért át egységesen az ISHV a pecsétek helyett a sorszámozott vignetták használatára, így a pecsétek ki lettek vonva a forgalomból. A MVE már megrendelte a kellő számú vignettát mind a hannoveri minda bajor vérebek számára, így a jövőben sem lesz akadálya annak, hogy az előírásoknak megfelelően tenyésztett vérebeink az ISHV megkülönböztető jelzést megkapját törzskönyveikre!
Beküldés dátuma: 2015. 12. 09.
Írta: Kammermann Péter
Elővizsga Kab-hegyen A Magyar Véreb Egylet Veszprém-megyei körzete elővizsgát szervez Kab-hegyen.A vizsga időpontja: 2015. december 14. Bővebb információ Maróti Bélától kapható a 30/9930-412-es telefonszámon.
Beküldés dátuma: 2015. 11. 16.
Írta: Bartha Ferenc
Beszámoló a Lengyel véreb fővizsgáról Lengyel barátaink immár jubileumi 10. alkalommal tartották meg 2015. november 6.-9. között, ks. Benedykt Gierszewski emlékére évente megrendezett véreb fővizsgát. Szándékosan nem versenyként számolok be az eseményről, hiszen a nyitóvacsorán kihangsúlyozták, ez a rendezvény nem verseny ez ennél sokkal több. Hagyománytisztelet, megemlékezés, nemzetközi kapcsolatépítés, barátkozás, és legfőképp segítség a Hubertusz vadászatok alkalmával megsebzett vad terítékre hozatalában. A Lengyel Véreb Klub a Szlovák, Cseh, Osztrák egyleteken kívül minden évben meghívja a Magyar Véreb Egylet egy-egy erre érdemes vérebvezetőjét eme magas rangú és csöppet sem egyszerű megmérettetésre, valamint minden résztvevő ország egy bírót delegál. Hazánkat ebben az évben Takács Árpád, saját tenyésztésű kaszógyőztes kutyájával, Rábaparti Vadász Kronival (Boni) képviselte, engem pedig az a megtiszteltetés ért, hogy elkísérhettem őket bíróként. Kapcsolatépítő szerepben...
Beküldés dátuma: 2015. 11. 04.
Írta: Buzgó József
Rendhagyó Nemzetközi Vérebszövetségi (ISHV) közgyűlés zajlott a hét végén Németországban. Hosszú évtizedek óta nem volt példa arra, hogy a közgyűlést ne egy nemzetközi vérebversennyel egyidejűleg, annak keretein belül rendezzenek meg. Márpedig ez most így történt, mivel 2014 utolsó napjaiban a bajor hegyi véreb klub (KBGS) elnöke, aki a soros ISHV elnök is volt, szinte értehetetlen okból  lemondott, az új klubelnökség csak áprilisban lett megválasztva, s a rendelkezésre álló hat hónap nem volt elgendő egy kellő szinvonalú nemzetközi verseny megszervezésére. A lemondással az ISHV elnöksége pedig visszaszált a MVE elnökére. A közgyűlésen a MVE-t az elnök, Pukánszki Zoltán tenyésztésfelelős és Nyúl András bírói testületi vezető képviselte.A közgyűlést megelőzően meglehetősen sok feszültség halmozódott fel a szövetség tagjai között, melyek természetüket tekintve leginkább az országonként eltérő tenyésztési szabályokból il. azok értelmezéből adódtak, ezért sokan féltették...
Beküldés dátuma: 2015. 10. 28.
Írta: Buzgó József
A Hazai Vadász stábja az idén szeptemberben négy utánkeresés során követte egyik vérebvezetőnket és készített egy remélhetőleg érdekes és hiteles filmet, melyet 2015.10.31.-én 17,30-kor mutatmak be az ECHO tv-ben.A film természetesen felkerül a honlapon lévő filmtárunkba is!
Beküldés dátuma: 2015. 09. 23.
Írta: Kammermann Péter
http://vadaszlap.hu/2015/09/23/egy-hosszu-hogyeszi-utankereses/
Beküldés dátuma: 2015. 09. 20.
Írta: Kammermann Péter
A Magyar Véreb Egylet Tolnai és Bács-Kiskun-Csongrád - Szolnok megyei körzete elővizsgát tart Baján, a Kammermann tanyán.  Időpont: 2015.10.24.  8, 30 óra. Tervezett biróink: Zilai János, Dr. Monostori László, Agyaki Gábor, Gyergyói JózsefAz ebéd miatt előzetes bejelentkezés szükséges.A rendezvénnyel kapcsolatosan bővebb felvilágosítást Kammermann Péter körzetfelelős ad.  Elérhetőségek: kammermannpeter@gmail.com, 06 70 45 33373.
Beküldés dátuma: 2015. 08. 25.
Írta: Bartha Ferenc
A Fejér megyei körzet augusztus 28.-án vérebvezető tanfolyamot és elővizsgát tart, Csákváron. A rendezvénnyel kapcsolatban érdeklődni Bartha Ferenc körzetfelelősnél lehet a 06 30 535 1867 es telefonszámon.
Beküldés dátuma: 2015. 07. 17.
Írta: Kammermann Péter
A Magyar Véreb Egylet 2015.07.23.-án tenyészszemlét és körzeti napot rendez. A rendezvény helyszíne és időpontja: Kardosfa 2015.07.23. (csütörtök) 15.00  Program:   15.00 Tenyészszemle 16.00 „Vadászkutya és vadászkürt” – Agyaki Gábor előadása 17.00 Az ISHV új nehezített vércsapa vizsga szabályzat tervezetének gyakorlati kipróbálása és bemutatása.  Információ: Nyúl Andrásnál a 30 92 78 812 telefonszámon.  

Oldalak